Εκδηλώσεις / Θεματικές Εκδηλώσεις

EGPL Annual Reunions

Από την ίδρυσή της, η Ευρωπαϊκή Ομάδα του Δημοσίου Δικαίου (τo Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Συμβούλιο του EPLO) διοργανώνει ετήσια συνέδρια που λειτουργούν υπό τον τίτλο "EGPL Annual Reunion", όπου τα μέλη του παρουσιάζουν και συζητούν τις εκθέσεις τους υπό το πρήσμα ενός συλλογικά επιλεγμένου θέματος για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού δημοσίου δικαίου. Οι εκθέσεις αυτές δημοσιεύονται στο "European Review of Public Law".

H επίσημη ιστοσελίδα που αφορά στις ετήσιες συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δημοσίου Δικαίου είναι στη διεύθυνση http://egpl.eplo.eu/