Νέα /

Τα νέα μας

Τρίτη, 22 Νοέμβριος 2016

Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Σχολή Νομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου "Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος" (UCM), της Δημοκρατίας της Σλοβακίας

Στις 22 Νοεμβρίου 2016 ο EPLO υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Σχολή Νομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος (UCM), της Τρνάβα, Δημοκρατία της Σλοβακίας, με το οποίο τα δύο μέρη συμφωνούν να συνεχίσουν να αναπτύσσουν επιστημονικές, ακαδημαϊκές και άλλες μορφές συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να συνεργαστούν στον τομέα των εκδόσεων, στη διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων καθώς και στην ανταλλαγή φοιτητών αλλά και ερευνητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού.
Η υπογραφή έγινε στην Τρνάβα από τον Διευθυντή του EPLO καθηγητή Σπυρίδωνα Ι. Φλογαΐτη και τον Πρύτανη της Σχολής Νομικών Επιστημών του UCM doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.