Νέα /

Τα νέα μας

Παρασκευή, 09 Σεπτέμβριος 2016

Ετήσια Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δημοσίου Δικαίου (EGPL) του 2016- "Δικαιώματα πέρα από Σύνορα: Ιθαγένεια και Μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη"

H Ετήσια Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δημοσίου Δικαίου (EGPL) του 2016 με θέμα τα "Δικαιώματα πέρα από Σύνορα: Ιθαγένεια και Μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη" έλαβε χώρα στο νησί των Σπετσών, στις εγκαταστάσεις της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών, 9 -11 Σεπτεμβρίου 2016. 

tags: Ευρωπαϊκή Ομάδα Δημοσίου Δικαίου