Νέα /

Τα νέα μας

Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2024

Εκδήλωση στα Ηνωμένα Έθνη στο πλαίσιο του έργου Water Rethink

Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση υπό τον τίτλο : «Η Επαναχρησιμοποίηση του Νερού ως μέθοδος αντιμετώπισης της Λειψυδρίας» η οποία διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Αειφόρου Διαχείρισης των Υδάτων και Δικαίου του Νερού, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου – ΕPLO.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην έδρα των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Water Rethink, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις του Πράσινου Ταμείου (Green Fund) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επιφανείς επιστήμονες συζήτησαν για τις στρατηγικές αντιμετώπισης της λειψυδρίας, η οποία συνιστά ένα σοβαρό πρόβλημα με παγκόσμια προέκταση, επηρεάζοντας τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Το περιεχόμενο των παρουσιάσεων ανέδειξε ως θέματα συζήτησης και ενδιαφέροντος, την κατάλληλη διακυβέρνηση των υδάτων, την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων, τη νομοθεσία για τα ύδατα και τις σχετικές τεχνολογικές εφαρμογές.

Η ως άνω εκδήλωση αποτελεί μέρος μία σειράς προγραμματισμένων δράσεων, στο πλαίσιο του Water Rethink, που στόχο έχουν να αναδείξουν την ανάλυση των επιπτώσεων της λειψυδρίας και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για το εν λόγω ζήτημα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Water Rethink, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου.

 

tags: #ΗνωμέναΕθνη #Γενεύη #ΙνστιτούτοΑειφόρουΔιαχείρισηςΥδάτων #λειψυδρία