Νέα /

Τα νέα μας

Δευτέρα, 10 Απρίλιος 2023

Ο Πρέσβης D. Dondua εκπρόσωπος του EPLO στην IACA

Ο EPLO διόρισε την H.E. τον Πρέσβη κ. David Dondua ως εκπρόσωπος του EPLO στη Διεθνή Ακαδημία κατά της Διαφθοράς.

Ο Πρέσβης Dondua, ο οποίος υπηρετεί ως Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης της Γεωργίας στην Ελληνική Δημοκρατία και τη Δημοκρατία της Σερβίας από το 2020, επέδωσε Επιστολή Διαπιστευσης στον Κοσμήτορα της Διεθνούς Ακαδημίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς κ.Thomas Stelzer για τον διορισμό του ως Μονίμου Αντιπροσώπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στην IACA. Ο EPLO είναι συμβαλλόμενο μέρος της IACA από το 2011.

Ο Πρέσβης παρευρέθηκε εκ μέρους του EPLO, στην Ανοιχτή Διακυβερνητική Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας της IACA για τη Μέτρηση της Διαφθοράς την Τρίτη, 4 Απριλίου 2023 στην Αυστρία.

tags: Διεθνή Ακαδημία κατά της Διαφθοράς, αντιπρόσωπος EPLO, IACA