Νέα /

Τα νέα μας

Πέμπτη, 05 Μάιος 2022

Διαδικτυακά Σεμινάρια σε Επίκαιρα Φορολογικά και Λογιστικά θέματα

Η «Ακαδημία Φορολογίας και Λογιστικής»  του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, οργανώνει σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων σε θέματα επίκαιρου φορολογικού και λογιστικού ενδιαφέροντος, για την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2022.

Σεμινάριο 1 (05.05.2022): Εταιρικοί μετασχηματισμοί: Ν. 4601/19, φορολογικές πτυχές και νέα Οδηγία 2019/2121

Σεμινάριο 2 (17.05.2022): Ανάλυση ενδοομιλικών συναλλαγών υπό το πρίσμα της απαιτούμενης υπόστασης των συναλλαγών (substance based TP analysis) και εφαρμογή μεθόδων τεκμηρίωσης

Σεμινάριο 3 (31.05.2022): Αντικαταχρηστικοί κανόνες στην Ε.Ε.

Σεμινάριο 4 (14.06.2022): Επίκαιρα θέματα ΦΠΑ

Πιο αναλυτικά:

 • Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 3 έως 4 ωρών και εισηγητές είναι διακεκριμένα στελέχη της αγοράς με σημαντική διδακτική εμπειρία.
 • Οι θεματικές ενότητες των σεμιναρίων είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
 • Τα σεμινάρια απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, λογιστές και νομικούς που ασχολούνται με φορολογικά θέματα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.
 • Το κόστος συμμετοχής για κάθε σεμινάριο ανέρχεται σε 80€

Πληροφορίες info@eplo.int 

Τρόπος πληρωμής EPLO Payment Portal 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ– EPLO

Περίοδος: Μάιος – Ιούνιος 2022

Σεμινάριο #1: Εταιρικοί μετασχηματισμοί: Ν. 4601/19, φορολογικές πτυχές και νέα Οδηγία 2019/2121

Ημερομηνία: 5 Μαΐου 2022

Ώρα έναρξης: 17.30

Κόστος παρακολούθησης: 80 ευρώ ανά άτομο

Εισηγητές:

 1. Γεράσιμος Γεωργόπουλος, Στέλεχος Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 2. Σωτήρης Μασγανάς, Στέλεχος Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 3. Παναγιώτης Βρουστούρης, Ορκωτός Λογιστής

Συντονιστής: Γεώργιος Μαυραγάνης, Δικηγόρος, Διαχειριστής-Εταίρος ΜΚ Legal, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Tax Academy του EPLO

Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου:

 1. Ορισμοί, θεσμικό πλαίσιο, πεδίο εφαρμογής
 2. Συγχώνευση
 3. Ειδικές διατάξεις ανά νομικό τύπο
 4. Πρακτικά θέματα – Μελέτη περιπτώσεων συγχωνεύσεων
 5. Διάσπαση
 6. Ειδικές διατάξεις ανά νομικό τύπο
 7. Πρακτικά θέματα – Μελέτη περιπτώσεωνδιασπάσεων
 8. Μετατροπή
 9. Ειδικές διατάξεις ανά νομικό τύπο
 10. Πρακτικά θέματα – Μελέτη περιπτώσεων μετατροπών
 11. Εμπειρογνώμονες
 12. Παράλληλες εταιρικές διατάξεις
 13. Βασικές πρόνοιες της νέας Οδηγίας 2019/2121 (σε διαδικασία νομοθέτησης):
 • Διασυνοριακή Συγχώνευση
 • Διασυνοριακή διάσπαση
 • Διασυνοριακή μετατροπή

Πρόγραμμα (παρουσίαση από κοινού)

17.30 – 17.45: Επισκόπηση του νομοθετικού πλαισίου εταιρικών μετασχηματισμών (Γ. Μαυραγάνης)

17.45 – 18.30: Συγχωνεύσεις

18.30 – 18.40: Διάλειμμα

18.40 – 19.25: Διασπάσεις

19.25 – 19.35: Διάλειμμα

19.35 – 20.20: Μετατροπές

20.20 – 20.40: Διασυνοριακοί μετασχηματισμοί

20.40 – 21.00: Ερωτήσεις – Συζήτηση

 

Σεμινάριο #2: Ανάλυση ενδοομιλικών συναλλαγών υπό το πρίσμα της απαιτούμενης υπόστασης των συναλλαγών (substance based TP analysis) και εφαρμογή μεθόδων  τεκμηρίωσης

Ημερομηνία: 17 Μαΐου 2022

Ώρα έναρξης: 17.30

Κόστος παρακολούθησης: 80 ευρώ ανά άτομο

Εισηγητές:

 1. Χρήστος Κουρουνιώτης, Tax Partner –EY TP Leader of Central, Eastern and Southeastern Europe and Central Asia
 2. Ελίνα Χρονοπούλου, Senior TP Manager- EY Greece

Συντονιστής: Ελένη Θεοχαροπούλου, Δικηγόρος, Αν. Καθηγήτρια Φορολογικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΔΠΘ

 

Ώρα έναρξης: 17.30

Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου:

 • Οι αλλαγές στη διενέργεια της λειτουργικής ανάλυσης και η εξέταση της υπόστασης των συνδεδεμένων οντοτήτων,
 • Εφαρμογή της μεθόδου CUP γενικά, ειδική αναφορά στις συχνά εμπορεύσιμες πρώτες ύλες (commodities), στις συναλλαγές άυλων και στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
 • Εφαρμογή των μεθόδων RPM και Cost Plus με εσωτερικά και εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία – αναβάθμιση της χρησιμότητας υπό συνθήκες COVID-19.
 • Εφαρμογή της ΤΝΜΜ με εσωτερικά και εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία – προσαρμογές συγκρισιμότητας για λειτουργικές διαφορές
 • Εφαρμογήτης μεθόδου Profit Split – Multi Hub operating models και Value Chain profit split
 • Λοιπές μέθοδοι Τεκμηρίωσης

Πρόγραμμα (παρουσίαση από κοινού)

17.30 – 17.45: Εισαγωγή στο Transfer Pricing

17.45 – 19.00:

 • Οι αλλαγές στη διενέργεια της λειτουργικής ανάλυσης και η εξέταση της υπόστασης των συνδεδεμένων οντοτήτων
 • Η εφαρμογή της μεθόδου CUP γενικά, ειδική αναφορά στις συχνά εμπορεύσιμες πρώτες ύλες (commodities),στις συναλλαγές άυλων και στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές
 • Εφαρμογή των μεθόδων RPM και Cost Plus με εσωτερικά και εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία – αναβάθμιση της χρησιμότητας υπό συνθήκες COVID-19

19.00 – 19.15: Διάλειμμα

19.15 – 20.15:

 • Εφαρμογή της ΤΝΜΜ με εσωτερικά και εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία – προσαρμογές συγκρισιμότητας για λειτουργικές διαφορές
 • Εφαρμογή της μεθόδου Profit Split – Multi Hub operating models και Value Chain profit split
 • Λοιπές μέθοδοι Τεκμηρίωσης

20.15– 20.30: Ερωτήσεις – Συζήτηση

 

Σεμινάριο #3: Αντικαταχρηστικοί κανόνες στην Ε.Ε.

Ημερομηνία: 31 Μαΐου 2022

Ώρα έναρξης: 17.30

Κόστος παρακολούθησης: 80 ευρώ ανά άτομο

Εισηγητές:

 1. Μαρουσάκη Σταυρούλα, Tax Partner, PWC
 2. Πέρρου Κατερίνα, Δικηγόρος, EPLO
 3. Βάγια Κατερίνα, Tax Manager, PWC

Συντονιστής: Κατερίνα Πέρρου, Δικηγόρος, μέλος EPLO.

Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου:

 • Η εφαρμογή της ATADστην Ελλάδα και στην ΕΕ
 • Νομολογιακές  εξελίξεις
 • Πρόταση Οδηγίας για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης της κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για φορολογικούς σκοπούς

Πρόγραμμα

17.30 – 17.35: Εισαγωγή (K. Πέρρου)

17.35 – 18.20: Η εφαρμογή της ATAD στην Ελλάδα και στην ΕΕ (Κ. Βάγια)

18:20 – 18:30: Ερωτήσεις – Συζήτηση

18.30 – 19.15: Νομολογιακές εξελίξεις (Κ. Πέρρου)

19.15 – 19:25: Ερωτήσεις – Συζήτηση

19:25 – 19:35:Διάλειμμα

19:35 – 20.20: Πρόταση Οδηγίας για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης της κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για φορολογικούς σκοπούς (Στ. Μαρουσάκη)

 

20.20 – 20.30: Ερωτήσεις – Συζήτηση

Σεμινάριο #4: Επίκαιρα θέματα ΦΠΑ

Ημερομηνία: 14 Ιουνίου 2022

Ώρα έναρξης: 18.00

Κόστος παρακολούθησης: 80 ευρώ ανά άτομο

Εισηγητές:

 1. Κατερίνα Καρύδα, Στέλεχος ΑΑΔΕ
 2. Λεωνίδας Κορρές, Φοροτεχνικός Λογιστήςμε ειδίκευση σε θέματα ΦΠΑ
 3. Μιχαήλ Γκρέκας, Διοικητικός Σύμβουλος – Επικεφαλής Έμμεσης Φορολογίας KPMG Κύπρου

Συντονιστής: Δημήτρης Τσαγκάρης,Οικονομολόγος ΜΑ, Λογιστης Α’ -Φοροτεχνικός, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος FAO ECONOMICS AE

Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου:

 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές – Νέες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της απαλλαγής στις Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις – Τρόπος απόδειξης της φυσικής μεταφοράς των αγαθών (Ε. 2019/2022)
 • Αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα
 • Ε-commerce - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών μέσω e-shop
 • Ενισχύσεις λόγω Covid – 19 – Τρόπος απεικόνισης στη δήλωσης ΦΠΑ – ProRata
 • Εφαρμογή ΦΠΑ στις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών

Πρόγραμμα

18.00 – 18.10: Εισαγωγή

18.10 – 19.20: Ενδοκοινοτικές συναλλαγές και Ε-commerce (Λ. Κορρές –Μ. Γκρέκας)

19.20 – 19.40: Διάλειμμα

19.40 – 20.00: Αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα(Κ. Καρύδα)

20.00 – 20.35: Εφαρμογή ΦΠΑ στις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών (Κ. Καρύδα)

20.35 – 21.00: Ενισχύσεις λόγω Covid – Τρόπος απεικόνισης στη δήλωσης ΦΠΑ – ProRata( Λ. Κορρές)

21.00 – 21.30: Ερωτήσεις – Συζήτηση

tags: Διαδικτυακά Σεμινάρια, Φορολογικά και Λογιστικά θέματα, Κατάρτιση