Σχετικά / Όργανα /

Ακαδημία Φορολογίας και Λογιστικής

Η Ακαδημία Φορολογίας και Λογιστικής (εν συντομία Φορολογική Ακαδημία) ιδρύθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου με στόχο τη προώθηση της έρευνας στον τομέα της φορολογίας και της λογιστικής και τηδιευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεων σε φορολογικά και λογιστικά θέματα.

Στόχος της Ακαδημίας είναι η δημιουργία forumανταλλαγής απόψεων σε θέματα φορολογίας και λογιστικής μεταξύ των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται οEPLO με σκοπό τη δημιουργίαthink-tank καθώς και δικτύου διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών και την προώθηση συνεργασιών.Άλλωστε, η εξειδικευμένη γνώση των φορολογικών και, συνακολούθως, λογιστικών ζητημάτων αποτελούν βασική προτεραιότητα του συνόλου των Ευρωπαϊκών χωρών.Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα η επιστημονική έρευνα στους παραπάνω τομείς κατέχει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση βιώσιμων χρηματοοικονομικών πρακτικών οι οποίες ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές εξελίξεις. Ως εκ τούτου, η Ακαδημία Φορολογίας και Λογιστικής επιδιώκει να δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους εμπειρογνώμονες των παραπάνω κλάδων, ως μελώνενός αξιόπιστου ιδρύματος, να ανταλλάσσουν απόψεις για φορολογικά και λογιστικά θέματα σε εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα μετά τη νομοθετική μεταρρύθμιση του 2013-2014, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε διεθνές.

Επιπλέον, η Ακαδημία προσφέρει τεχνογνωσία και τεχνική βοήθεια στην οργάνωση φορολογικών και λογιστικών δομών σε κράτη που χρειάζονται τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων ώστε να οργανώσουν δικές τους αξιόπιστες φορολογικές και λογιστικές δομές.

Επίσης, η Ακαδημία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες παρουσίασης και πρακτικών λύσεων στον τομέα της φορολογίας και της λογιστικής, ενεργώντας ως σύνδεσμος μεταξύ οικονομικών οργανισμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, εθνικών ή τοπικών κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, που εφαρμόζουν πολιτικές βασισμένες σε φορολογικές και λογιστικές μελέτες. Κατά συνέπεια, η Ακαδημία προωθεί πιλοτικές και καινοτόμες δράσειςμε στόχο την επίτευξη των βέλτιστων πρακτικών.

Παράλληλα, η Ακαδημία ενεργεί ως ανεξάρτητο επιστημονικό όργανο στη μελέτη φορολογικών και λογιστικών θεμάτων στενά συνδεδεμένων με την οικονομική δραστηριότητα. Επίσης, η Ακαδημία προσφέρειεπιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση σε φορολογικά και λογιστικά ζητήματα ενώπιον εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τέλος, η Ακαδημία διοργανώνει ημερίδες, συνέδριακαι ανοιχτές συζητήσειςσε επίκαιρα φορολογικά και λογιστικά ζητήματα ενώ δρομολογείται η θέσπιση σεμιναρίων και κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών για τη φορολογία τη λογιστική και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Ο Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης, Δικηγόρος - Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας MKlegal, πρώην Υφυπ. Οικονομικών (2012-2015) είναι ο Πρόεδρος της Ακαδημίας και επικεφαλής του Συμβουλευτικού Επιστημονικού Συμβουλίου το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη αναφερόμενα με αλφαβητική σειρά:

  1. Άγγελος Γρηγοριάδης, Μέλος ΔΣ Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, πρώην επικεφαλής KPMG Κύπρου.
  2. Ελένη Θεοχαροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
  3. Κωνσταντίνος Καραμάνης, Καθηγητής Λογιστικής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  4. Κατερίνα Πέρρου, Δικηγόρος με εξειδίκευση στο Φορολογικό Δίκαιο
  5. Δημήτρης Τσαγκάρης,Οικονομολόγος Πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξεως, ιδρυτής της F.A.O. Economics ΑΕ.

Εγγραφείτε στο newsletter μας
για να λαμβάνετε τα νέα μας!