Νέα /

Τα νέα μας

Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2018

3o Sounion Invitational MUN από την Ακαδημία Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Το 3ο Sounion Invitational MUN  διοργανώθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2018, από την Ακαδημία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ATHR) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού στο Σούνιο με την ενεργό συμμετοχή φοιτητών Νομικής από το Ινστιτούτο Δικαίου και Ασφαλείας της Ρωσικής Προεδρικής Ακαδημίας Εθνικής Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης (RANEPA),  από τη Σχολή European Law & Governance School (ELGS) του ΕPLO και από φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής μαθητείας του EPLO.Η λέκτορας του ELGS κα Emily Pia ενήργησε ως εισηγητής μαζί με τον κ. Omar Hernández, πρώην Σύμβουλο του UNODC, ο οποίος καθοδήγησε και εκπαίδευσε τους φοιτητές στην προσομοίωση και έδρασε ως πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Έγινε προσομοίωση των διαδικασιών της Επιτροπής για την Πρόληψη του Εγκλήματος και της Ποινικής Δικαιοσύνης (CCPCJ) των Ηνωμένων Εθνών με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στα επείγοντα θέματα γύρω από το θέμα της πρόληψης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της χρήσης του Διαδικτύου για τρομοκρατικούς σκοπούς, της μείωσης της ριζοσπαστικοποίησης μέσω της κοινωνικής ένταξης , την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την προστασία ευαίσθητων εγκαταστάσεων και υλικών και τη διεθνή συνεργασία για τη μείωση της τρομοκρατικής απειλής.

Η προσομοίωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματία», χρησιμοποίησε μια μεθοδολογία εργασίας βασισμένη στις πληροφορίες και τους κανόνες διαδικασιών που εμπεριέχονται στον Οδηγό Πόρων για την οργάνωση MUN βάσει του προτύπου των Ηνωμένων Εθνών, που αφορά στην Πρόληψη του Εγκλήματος και σε άλλες πτυχές του κράτους δικαίου, ο οποίος εκδόθηκε από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Εκπαίδευση για Δικαιοσύνη» (E4J) με στόχο την όσο το δυνατόν ακριβέστερη προσομοίωση.

Ο στόχος της δραστηριότητας ήταν όχι μόνο να ενισχυθεί η κατανόηση του θέματος και των νομικών όσο και των πολιτικών προεκτάσεων που απορρέουν από αυτό, αλλά και να εξεταστεί η λειτουργία της CCPCJ και η πρακτική εφαρμογή της πολυμερούς διπλωματίας και των διαπραγματεύσεων, οι οποίες αποτελούν το κλειδί για να αντιμετωπιστούν και να λυθούν πολύπλοκες παγκόσμιες προκλήσεις όπως η τρομοκρατία.

tags: Μοντέλο Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών, Ακαδημία Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Ρωσικής Προεδρικής Ακαδημίας Εθνικής Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης (RANEPA), ELGS