Νέα /

Τα νέα μας

Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2018

Προκήρυξη Προγράμματος Επιμόρφωσης «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, η Νομική Σχολή, και ειδικότερα το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής που λειτουργεί στη Σχολή, οργάνωσε, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και τον ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (EPLO) επιμορφωτικό σεμινάριο με γενικό τίτλο: «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Πολιτικές και Πρακτικές γύρω από το φάρμακο»

Επρόκειτο για ένα σεμινάριο είκοσι ωρών, το οποίο στηρίχθηκε κατά βάση σε ανάλυση υποθέσεων (case study) και στη διάρκεια του οποίου αναλύθηκαν θεματικές ενότητες όπως

Εμπόριο φαρμάκων - Ενωσιακή και εθνική νομοθεσία - Ανάλυση ειδικών ρυθμίσεων / Κλινικές δοκιμές φαρμάκων, η προβληματική τους, ιδιαιτερότητες, προστασία συμμετεχόντων, ευθύνη εμπλεκομένων φορέων, ασφάλιση ευθύνης / Διανομή φαρμάκων μέσω χονδρεμπόρων ή συνεταιρισμών σε φαρμακεία / Κώδικας φαρμακευτικής δεοντολογίας / Ζητήματα αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού στον τομέα παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων - Νομοθετικές προσεγγίσεις / Η απελευθέρωση του φαρμακευτικού επαγγέλματος / Η ευθύνη του φαρμακοποιού / Ο καταναλωτής – χρήστης φαρμάκων / Διαφημίσεις φαρμάκων – Διακρίσεις - Νομολογιακές προσεγγίσεις / Αστική ευθύνη από ελαττωματικά φάρμακα / Ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων / Καινοτόμα φάρμακα και νέες βιοτεχνολογικές μέθοδοι / Εθνικοί και Διεθνείς ρυθμιστικοί οργανισμοί

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στην αίθουσα του EPLO στην Πλάκα, Πολυγνώτου 2 και Διοσκούρων, την Παρασκευή 30/11/2018 ώρες 15.30 – 20.30 και το Σάββατο 01/12/2018 ώρες 9.00 – 14.00 και 15.00 - 20.00.

Δίδαξαν καθηγητές της Νομικής και της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

 

tags: βιοηθικη, ΑΠΘ, Ιατρικές πράξεις και ηθικά ζητήματα