Εκδηλώσεις /

Εκδηλώσεις

Τετάρτη, 16 Ιούνιος 2021

Διαδικτυακή Εκδήλωση για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Ιουνίου η διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Ρυθμίζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη (;)» Μία πρώτη συζήτηση για το σχέδιο Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη, από το Ινστιτούτο για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO). 

Στη συζήτηση στην οποία αναλύθηκε ο τεράστιος αντίκτυπος που θα έχει η Τεχνητή Νοημοσύνη στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θα ζουν και θα εργάζονται τις επόμενες δεκαετίες, συμμετείχαν ως ομιλητές διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και ερευνητές.

Την εκδήλωση άνοιξαν ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, κ. Σπυρίδων Φλογαΐτης, και ο Προέδρος του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου για την Προστασία της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία, κ. Νικόλας Κανελλόπουλος.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο  υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Πιερρακάκης. Ακολούθησαν με εισηγήσεις τους οι κ.κ. Μαρία Κανελλοπούλου – Μπότη, Καθηγήτρια Δικαίου της Πληροφορίας στο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας-Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Βασίλης Καρκατζούνης, Δικηγόρος -Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις Επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δικαστικό Σύστημα, Μιχάλης Μπλέτσας, Research Scientist/Director of Computing, MIT Media Lab, Αντιγόνη Παπανικολάου, Legal and Government Affairs Director- Microsoft Greece, Cyprus & Μalta και Σταυρούλα Τσινόρεμα, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας και Βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  κ. Λίλιαν Μήτρου συντόνισε τον γόνιμο διάλογο και επισήμανε συμπερασματικά τη σημασία μίας πολυδιάστατης και διεπιστημονικής προσέγγισης της Τεχνητής Νοημοσύνης.