Εκδηλώσεις /

Εκδηλώσεις

Πέμπτη, 22 Απρίλιος 2021

Διαδικτυακή Συζήτηση για τον μετριασμό των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα

Η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN) και η Biodiversity Consultancy παρουσίασαν τις νέες Οδηγίες για τον Μετριασμό των Επιπτώσεων στη Βιοποικιλότητα κατά την Ανάπτυξη Ηλιακών και Αιολικών Πηγών Ενέργειας στην Ομάδα Διαλόγου για τις ΑΠΕ και τη Φύση

Για πρώτη φορά παγκοσμίως παρουσιάστηκε σε εθνικό επίπεδο η έκδοση για τον Μετριασμό των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας: Κατευθυντήριες γραμμές για κατασκευαστές έργων από την Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN) και την The Biodiversity Consultancy.

Η διαδικτυακή παρουσίαση έγινε στα πλαίσια του προγράμματος «Ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με παράλληλη διασφάλιση του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συναίνεσης, και διατήρηση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000», το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, σε συνεργασία με την οργάνωση Συγκλίσεις (Ελλάδα), και με τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Δείτε το βίντεο της παρουσίασης στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=lAf-MihvkT0

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των ακόλουθων διακεκριμένων ομιλητών:

Καθηγητή Σπυρίδωνα Φλογαΐτη, Διευθυντή, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου

Giulia Carbone, Deputy Director, IUCN Global Business and Biodiversity Programme

Leon Bennun, Chief Scientist, The Biodiversity Consultancy

Σπύρου Κουβέλη, Διευθυντή, Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου

Στη διαδικτυακή συνάντηση ανακοινώθηκε ότι η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN)  και Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίουέχουν ήδη συμφωνήσει να εκδοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές στα Ελληνικά, αποτελώντας και πάλι την πρώτη παγκοσμίως έκδοση σε εθνική γλώσσα.

Σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές που κυκλοφόρησαν το Φεβρουάριο του 2021 από τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN),

  • οι κατασκευαστές έργων μπορούν να αποφύγουν τις πιο σοβαρές πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στις τοπικές κοινότητες όταν σχεδιάζουν έργα ανανεώσιμων πηγών ηλιακής και αιολικής ενέργειας σε περιοχές με χαμηλότερη προτεραιότητα στην προστασία της φύσης,. 
  • Για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα, οι κατασκευαστές ηλιακών και αιολικών έργων θα πρέπει να αποφεύγουν περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας, όπως προστατευόμενες περιοχές και περιοχές διατήρησης, περιοχές με Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς και βασικές περιοχές βιοποικιλότητας.
  • Άλλα μέτρα που συνιστώνται περιλαμβάνουν τη χρήση τεχνολογίας που μπορεί προσωρινά να κλείσει επιλεγμένες ανεμογεννήτριες για την προστασία των πτηνών και άλλων ειδών σε περιόδους ιδιαίτερης δραστηριότητας ή όταν ανιχνεύονται ότι βρίσκονται κοντά σε ανεμογεννήτριες από παρατηρητές πεδίου, μέσω ανίχνευσης βάσει εικόνας ή ραντάρ.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν συμβουλές για την προστασία της βιοποικιλότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, από τον αρχικό σχεδιασμό έως τον παροπλισμό και την αναβάθμιση ενεργειακού εξοπλισμού. Προσφέρουν ένα πλαίσιο για την εφαρμογή μιας κλίμακας μετριασμού για την αποφυγή, ελαχιστοποίηση, αποκατάσταση και - όπου είναι απαραίτητο - αντιστάθμιση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα. Οι κατευθυντήριες γραμμές λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές κοινωνικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά τον μετριασμό της απώλειας βιοποικιλότητας, ιδίως κατά την εφαρμογή αντισταθμίσεων. Προσφέρουν επίσης προτάσεις για επενδυτές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για το πώς μπορούν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο, π.χ. μέσω της αποκατάστασης υποβαθμισμένων οικοτόπων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές προσδιορίζουν επίσης έναν αριθμό τομέων που χρειάζονται επειγόντως περαιτέρω έρευνα, ιδίως τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα που σχετίζονται με την προμήθεια υλικών για ανανεώσιμες πηγές, όπως στην κατασκευή φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών, καθώς και τις διαδικασίες βελτιστοποίησης για την επαναχρησιμοποίησή τους.