Καριέρα /

Θέσεις Εργασίας

Οκτώβριος 10 2023

Προκήρυξη για Υπάλληλο στο Γραφείο Εκδόσεων

Τίτλος θέσης: Editions Assistant

Σταθμός Εργασίας: Αθήνα, Ελλάδα

Απασχόληση: Ανανεώσιμη σύμβαση ορισμένου χρόνου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27-10-2023

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO), ένας Διεθνής Διακυβερνητικός Οργανισμός με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα, αναζητά Βοηθό για το Γραφείο Εκδόσεων.

Βασικές Λειτουργίες και Ευθύνες

Υπό την επίβλεψη του Διευθυντή EPLO του Γραφείου Εκδόσεων θα είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα κύρια καθήκοντα:

  • Επιμέλεια, διόρθωση, εισαγωγή διορθώσεων και σύνταξη ερωτήσεων στις εργασίες/βιβλία που εκδόθηκαν από την EPLO.
  • Υποστήριξη του Διευθυντή του Γραφείου Εκδόσεων στη διοικητική διαχείριση και τον συντονισμό του Γραφείου.
  • Εκτέλεσηη όλων των καθημερινών διοικητικών εργασιών του Γραφείου Εκδόσεων.
  • Προετοιμασία και συντονισμός της αποστολής των εκδόσεων EPLO στον/τους συγγραφείς κάθε έκδοσης
  • Οργάνωση και παρακολούθηση του αποθέματος των Εκδόσεων EPLO.
  • Παροχή διοικητικής υποστήριξης στο ετήσιο Συνέδριο που διοργανώνει ο EPLO και σε εκδηλώσεις στις οποίες απαιτείται η παρουσία του Γραφείου Εκδόσεων EPLO.
  • Οργάνωση ταξινόμηση και συντήρηση των αρχείων και εγγράφων του Γραφείου
  • Υποστήριξη του Γραφείου στην καθημερινή του επικοινωνία.
  • Διαχείριση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (συμπεριλαμβανομένων επιστολών e-mail και πακέτων).
  • Προετοιμασία και ανέβασμα υλικού στον ιστότοπο των Εκδόσεων EPLO.

Απαιτούμενα Προσόντα

Πτυχίο πανεπιστημίου από διαπιστευμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα, κατά προτίμηση στη Νομική, τις Πολιτικές Επιστήμες, τις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Γλώσσες, τη Λογοτεχνία ή συναφή τομέα.

Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας, γραφής και παρουσίασης στα Αγγλικά. Θα εκτιμηθεί η γνώση Γαλλικών και η γνώση τρίτης γλώσσας.

Γνώση Η/Υ σε τυπικές εφαρμογές λογισμικού (MS Office κ.λπ.)

Η γνώση της ελληνικής και η εμπειρία σε ένα διεθνές και πολυπολιτισμικό περιβάλλον θα εκτιμηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα σε μορφή Europass και μια Συνοδευτική Επιστολή στα Αγγλικά στη διεύθυνση info@eplo.int, αναφέροντας τον τίτλο της Κενής Θέσης, έως τις 27 Οκτωβρίου 2023. Θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψήφιους που θα επιλεγούν.

Εγγραφείτε στο newsletter μας
για να λαμβάνετε τα νέα μας!