Καριέρα /

Θέσεις Εργασίας

Ιούνιος 23 2021

Πρόσκληση για εμπειρογνώμονες για το έργο «Υποστήριξη στην εφαρμογή των Οδηγιών για την ποιότητα του αέρα» στη Βόρεια Μακεδονία

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) έχει επιλεγεί για το έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ: «Υποστήριξη στην εφαρμογή των οδηγιών για την ποιότητα του αέρα» στη Βόρεια Μακεδονία (EuropeAid / 140684 / IH / SER / MK)

Ο γενικός στόχος του έργου είναι ο εξής: «Βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα με την παραγωγή σχετικών εγγράφων και νομοθεσίας σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ, ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων για την εφαρμογή τους και, συνεπώς, βελτίωση της ποιότητας του αέρα».

Η ενδεικτική ημερομηνία έναρξης είναι η 1η Ιανουαρίου 2022 και η προγραμματισμένη διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το EPLO αναζητά κατάλληλους υποψηφίους για 3 βασικές θέσεις εμπειρογνωμόνων όπως περιγράφονται παρακάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σε μορφή EuropeAid, καθορίζοντας τη θέση, το συντομότερο δυνατό στο info@eplo.int

Key expert 1: Team Leader – Air quality management expert

Qualification and skills:

At least University/Bachelor degree in the Environmental Engineering, Technological engineering, Meteorology, Civil Engineering, Chemical engineering, Physics or 5 (five) years above the general professional experience required below;

 General Professional Experience:

  • Minimum 10 (ten) years of general professional experience in air quality management;

Specific Professional Experience:

  • At least 5(five) years experience in air quality monitoring, and
  • Experience as Team Leader or Key expert on at least 2(two) EU technical assistance projects related tо air quality.

 

Key expert 2: Air emission Expert

Qualification and skills:

At least University/Bachelor degree in Mechanical, Environmental, Chemical, or other technical sciences or 5 (five) years above the general professional experience required below;

General Professional Experience:

  • Minimum 10 (ten) years of general professional experience in the field of air emissions.

Specific Professional Experience:

  • At least 7 (seven) years of professional experience in implementation of NEC directive, specifically in preparation of national inventories and development of national emission reduction programmes.
  • Experience as Key expert in at least one EU technical assistance projects related to air quality management

 

Key expert 3: Legal environment Expert

Qualification and skills:

At least University/Bachelor degree in Law, Environmental law, International law and policy, or 5 (five) years above the general professional experience required below;

General Professional Experience:

  • At least 10 (ten) years of general professional experience in transposition of the relevant EU legislation on air quality and air emission.

Specific Professional Experience:

  • At least 7 (seven) years of professional experience in the field of international environmental laws including compliance checks and assessments of related legislation in alignment with the EU Acquis Communautaire;
  • Experience as Key expert in at least one EU technical assistance projects related to preparation of air quality legislation acts

Εγγραφείτε στο newsletter μας
για να λαμβάνετε τα νέα μας!