Το Έργο μας /

Τεχνική Συνεργασία

Στο χαρτοφυλάκιό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου συγκαταλέγονται σήμερα περισσότερα από 200 προγράμματα δράσης ανά την υφήλιο. Ο EPLO υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό έργων τεχνικής συνεργασίας και ενδυνάμωσης θεσμών, τα οποία βοηθούν τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα σε όλο τον κόσμο σε ό,τι αφορά την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, των διαδικασιών εκδημοκρατισμού, της επιβολής του νόμου, της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, την αειφόρο ανάπτυξη, και την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τα κεκτημένα της ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ποικίλες δράσεις του EPLO περιλαμβάνουν την παροχή τεχνικών και νομικών συμβουλών στις εθνικές αρχές, αναφορικά με την κατάρτιση των δικαστών και δημοσίων υπαλλήλων, την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των δημόσιων δομών και θεσμών που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών ΜΚΟ, όπως και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Ο EPLO εφαρμόζει στρατηγικές και καινοτόμες λύσεις, σύμφωνα με τους διεθνείς αναπτυξιακούς στόχους, τις ειδικές ανάγκες κάθε χώρας, τα εθνικά στρατηγικά πλαίσια και μοναδικές οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές διαδικασίες.

Βρείτε αμέσως παρακάτω αναλυτική λίστα με τα προγράμματα που έχει αναλάβει ο Οργανισμός έως σήμερα.

 

Αναζήτηση προγραμμάτων

Λίστα προγραμμάτων

όλες οι περιοχές, όλα τα χρόνια, βρέθηκαν:
προβολή: λίστα | χάρτης
  • Όλα
  • Εκπαίδευση
  • Κατάρτιση
  • Έρευνα
  • Τεχνική Συνεργασία
Τοποθεσία / Περιοχή ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κατηγορία χρόνος