Το Έργο μας / Θερινά Προγράμματα /

Θερινό Πρόγραμμα για τη Μετανάστευση 2022-ELGS

Θερινό Πρόγραμμα για τη Μετανάστευση 

25-31 Ιουλίου 2022

Θεματική: «Επανεξέταση της διακυβέρνησης στην ένταξη μεταναστών και προσφύγων σε τοπικό επίπεδο»

Για φέτος προσφέρεται ONLINE και ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

  • Πρόγραμμα μιας εβδομάδας στα Αγγλικά που διερευνά τις εξελίξεις, τις προκλήσεις, την ένταξη και τον κοινωνικό αποκλεισμό των μεταναστών και των προσφύγων στην Ευρώπη καθώς και στις κοινωνίες υποδοχής.
  • Ανοιχτό σε επαγγελματίες, εργαζόμενους σε ΜΚΟ, ερευνητές, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές σε Κοινωνιολογία, Κοινωνική Πολιτική, Διεθνείς Σχέσεις, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Οικονομικά κ.α.).
  • Γνωριμία με κορυφαίους ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες που εργάζονται στον τομέα
  • Οι επισκέψεις σε δομές φιλοξενίας  θα πραγματοποιηθούν κανονικά φέτος. Για τα διαδικτυακό πρόγραμμα θα προσφερθούν επιπλέον διαλέξεις
  • Ειδικότερα οι Υπ. Διδάκτορες και ερευνητές μπορούν να λάβουν ανατροφοδότηση σχετικά με την εργασία τους

Το Πρόγραμμα

Όπως δηλώνει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), οι αιτούντες άσυλο, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες εκτίθενται σε αυξημένους κινδύνους προσβολής από ασθένειες, όπως το COVID-19, καθώς ζουν κυρίως σε υπερπληθείς εγκαταστάσεις και συνθήκες χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες δημόσιας υγείας. Πώς έχει επηρεάσει η πανδημία τους μετανάστες, τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες όσον αφορά την υγεία, την απασχόληση, την εκπαίδευση, τη συνύπαρξη και την ένταξή τους, καθώς και τις πολιτικές αντιδράσεις και την κοινή γνώμη; Αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν μια ευρεία θεωρητική και πρακτική κατανόηση της σύγχρονης μετανάστευσης στην Ευρώπη και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, σε σχέση με τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ένταξη, με έμφαση στην τρέχουσα κατάσταση στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 6ο Θερινό Πρόγραμμα Μετανάστευσης (MIGSS): «Μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στη μέση της πανδημίας COVID-19» έχει σχεδιαστεί προσεκτικά και αναπτυχθεί για να παρέχει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη κατανόηση του αντίκτυπου του COVID- 19 σχετικά με την ένταξη των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην Ευρώπη.

Το θερινό πρόγραμμα δίνει στους συμμετέχοντες μια θεωρητική και πρακτική κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, με ιδιαίτερη έμφαση στην τρέχουσα κατάσταση στην Ευρώπη. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω διαλέξεων και συζητήσεων με επικεφαλείς διεθνώς αναγνωρισμένους καθηγητές και εμπειρογνώμονες. Αυτό το πρόγραμμα οργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και θα λειτουργεί διαδικτυακά από τον EPLO από 26 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου 2021.

2022 Πρόγραμμα

Αυτό το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδάσκεται από ακαδημαϊκούς και από Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα:

Giovanna Campani, Kαθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Παιδείας και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας (UniFI), Ιταλία.

Θεόδωρος Φούσκας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα  Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα

Teresa Terrón-Caro, Καθηγήτρια, Επικεφαλής του Τμήματος Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Ψυχολογίας, Αντιπρύτανης Συντονισμού Ποιότητας και Διδασκαλίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Pablo de Olavide, Σεβίλλη, Ισπανία

Γεράσιμος Καραμπελιάς, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διευθυντής του εργαστηρίου ΜΕΘΕΞΗ.

Γιώργος Τσομπανογλου, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διευθυντής Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας Εργασίας (εργονομία), Ελλάδα

Απόστολος Βεΐζης, Γενικός Διευθυντής, INTERSOS Hellas

Αναστασία Χαλκιά /Dr., Asylum Expert – NKUA

Zoran Lapov, Dr. in General and Social Pedagogy, Department of Education, Languages, Intercultures, Literatures and Psychology (FORLILPSI), University of Florence, Italy.

Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Διευθυντής, Greek Council for Refugees

Fabiola Ortega de Mora /Dr., Faculty of Social Sciences, Pablo de Olavide University, Seville, Spain

Maurizio AmbrosiniProfessor, Department of Social and Political Sciences, University of Milan

Dimitrios Georgiadis, Camp Manager of Eleonas Refugee Camp, PhD in Education and Psychology, University of Bari

Michael Gusmano, Professor, the College of Health, Lehigh University

Ακαδ. Υπεύθυνος: Δρ. Θεόδωρος Φούσκας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα  Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα

Επισκέψεις 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής στο τέλος του προγράμματος, αφού αποδείξουν την πλήρη και ενεργό συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια του επταήμερου προγράμματος σπουδών. Το πρόγραμμα δεν απαιτεί την υποβολή γραπτής εργασίας ούτε τη διεξαγωγή εξετάσεων.

Πληροφορίες για Πιστωτικές Μονάδες

8 ECTS: Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να αποκτήσουν το ECTS υποχρεούνται να υποβάλουν ένα δοκίμιο περίπου 5.000 λέξεις στο τέλος του Θερινού Σχολείου για ένα θέμα που σχετίζεται με τις διαλέξεις του MIGSS και θα εποπτεύονται από έναν εισηγητή του Θερινού Σχολείου. Προθεσμία υποβολής δοκιμίων: 1η Σεπτεμβρίου 2022.

 Απευθύνεται σε:

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αυτό έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, είναι ανοιχτό σε επαγγελματίες και αποφοίτους όλων των κλάδων (κοινωνιολογίας, κοινωνικής πολιτικής, διεθνών σχέσεων, ανθρώπινων δικαιωμάτων, οικονομικών, κ.ά.) ιδιαίτερα δε σε φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου και άνω, υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές, εργαζόμενοι σε ΜΚΟ. Οι διδακτορικοί φοιτητές και οι ερευνητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το διδακτορικό/ερευνητικό τους έργο σε διδακτορικό σεμινάριο, εφόσον εξασφαλίζεται συμμετοχή τουλάχιστον πέντε φοιτητών στο σεμινάριο.

Kόστος του Προγράμματος:

400€ για όσους θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα διαδικτυακά.

500€ για όσους θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα δια ζώσης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου 2022.

Τρόπος υποβολής αίτησης: 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα αγγλικά στο summerschools@elgs.eu, T:+30 211 311 0 671

Πρακτικές Πληροφορίες:

Διαμονή 

Οι σπουδαστές καλούνται να εξασφαλίσουν τη δική τους διαμονή και μεταφορά ή να επιλέξουν το πακέτο διαμονής που παρέχεται μέσω του EPLO.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα φιλοξενούνται στις παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις του EPLO στο Σούνιο, Ελλάδα ή σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία. Η διαμονή είναι βάση προτεραιότητας και οι συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται για αυτό το πακέτο θα πρέπει να ρωτήσουν για πληροφορίες στο summerschools@elgs.eu

Eγκαταστάσεις

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στις παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις του EPLO στο Σούνιο μία ώρα από την Αθήνα με αυτοκίνητο, με θέα στο Αιγαίο και βρίσκεται δίπλα στον κόλπο του ακρωτηρίου του Σουνίου, όπου βρίσκεται ο αρχαίος ναός του Ποσειδώνα. Πακέτα διαμονής διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

Οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του EPLO, οι οποίες περιλαμβάνουν βιβλιοθήκη, αίθουσα μελέτης και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Οι φοιτητές ενθαρρύνονται στο να φέρουν φορητό υπολογιστή με σκοπό να μελετήσουν σχετικές αναφορές και αναγνώσιμο υλικό συμπεριλαμβανομένων στατιστικών στοιχείων, χαρτών, επιστημονικών άρθρων σχετικά με πτυχές του φαινομένου της μετανάστευσης και των προσφυγικών ροών και παρουσιάσεων που χρησιμοποιούνται από τους ομιλητές

 

 

MIGSS 2020: Ο καθηγητής Marco Martiniello κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων μαζί με τους μαθητές
MIGSS 2020: Ο καθηγητής Λευτέρης Παπαγιαννάκης κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων μαζί με τους μαθητές
Οι καθηγητές Giovanna Campani και Θεόδωρος Φούσκας κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων μαζί με τους μαθητές
Οι καθηγητές Giovanna Campani και Θεόδωρος Φούσκας κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων μαζί με τους μαθητές

Αναζήτηση προγραμμάτων

Λίστα προγραμμάτων

όλες οι περιοχές, όλα τα χρόνια, βρέθηκαν:
προβολή: λίστα | χάρτης
  • Όλα
  • Εκπαίδευση
  • Κατάρτιση
  • Έρευνα
  • Τεχνική Συνεργασία
Τοποθεσία / Περιοχή ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κατηγορία χρόνος