Το Έργο μας / Θερινά Προγράμματα /

ELGS Θερινό Πρόγραμμα για τη Μετανάστευση 2019

Θερινό Πρόγραμμα για τη Μετανάστευση 2019

22-27 Ιουλίου 2019

Ξεπερνώντας τη Mεταναστευτική Κρίση στην Ευρώπη: από τον Αποκλεισμό, στην Ένταξη...

Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πρόγραμμα με επισκέψεις σε κέντρα φιλοξενίας μεταναστών στην Ελλάδα

•  Πρόγραμμα μιας εβδομάδας στα Αγγλικά που διερευνά τις εξελίξεις και τις προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη και τον κοινωνικό αποκλεισμό μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη καθώς και στις κοινωνίες υποδοχής.

• Ανοιχτό σε ερευνητές, επαγγελματίες και πτυχιούχους κοινωνικών επιστημών (Κοινωνιολογία, Κοινωνική Πολιτική, Διεθνείς Σχέσεις, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Οικονομικά κ.α.)

• Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε κέντρα υποδοχής μεταναστών και σε ΜΚΟ

• Γνωριμία με κορυφαίους ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες που εργάζονται στον τομέα

• Ειδικότερα για Διδάκτορες: μπορούν να λάβουν ανατροφοδότηση σχετικά με την εργασία τους

Η Δομή του Προγράμματος

Σε αυτό το πλαίσιο, το 3o Θερινό πρόγραμμα για την Μετανάστευση (MIGSS) "Ξεπερνώντας τη Mεταναστευτική Κρίση στην Ευρώπη: από τον Αποκλεισμό, στην Ένταξη" έχει σχεδιαστεί προσεκτικά με στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη θεώρηση γύρω από τα θέματα που αφορούν στον κοινωνικό αποκλεισμό των μεταναστών και των προσφύγων και τη θεωρητική και πρακτική κατανόηση της σύγχρονης μετανάστευσης στην Ευρώπη με ιδιαίτερη έμφαση στην τρέχουσα κατάσταση.

Αυτό επιτυγχάνεται με διαλέξεις και συζητήσεις με επικεφαλείς καθηγητές και ειδικούς, καθώς επίσης και δυο ημέρες επισκέψεων σε εγκαταστάσεις και οργανισμούς στην Αθήνα και τη Θήβα που υποστηρίζουν πρόσφυγες που ζητούν άσυλο και μετανάστες. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό συμμετοχής στο τέλος του προγράμματος. Το πρόγραμμα δεν απαιτεί την υποβολή γραπτής εργασίας ούτε τη διεξαγωγή εξετάσεων.

Στόχοι

Το πρόγραμμα αυτό θα προσφέρει στους συμμετέχοντες βαθύτερη κατανόηση σχετικά με τη μετανάστευση στην Ευρώπη, δίνοντας έμφαση στην παγκόσμια συζήτηση γύρω από τις πολιτικές ενσωμάτωσης των προσφύγων και μεταναστών και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη. 

Σε επιστημονικό επίπεδο, το πρόγραμμα στοχεύει στην αξιολόγηση των αιτιών και των συνεπειών της μετανάστευσης και της προσφυγικής κρίσης στις Eυρωπαϊκές κοινωνίες υποδοχής και στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς αλλά και στο να δημιουργηθούν κίνητρα για περαιτέρω έρευνα στον τομέα.

2019 Πρόγραμμα

Αυτό το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδάσκεται από ακαδημαϊκούς και από Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα:

Bridget Anderson, Καθηγητρια Μετανάστευσης, Κινητικότητας και Ιθαγένειας, Πανεπιστήμιο του Bristol, Ηνωμένο Βασίλειο.

Daniel Esdras, Ειδικός Απεσταλμένος του  Γεν. Διευθυνή του Διεθνή Οργανισμού για τη Μετανάστευση, Σύμβουλος του Περιφερειακού Διευθυντή της Μεσογείου.

Τίνα Σταυρινάκη, Δικηγόρος, PhD, Πανεπιστήμιο Paris 2, Βοηθός Συντονιστή του Δικτύου Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας.

Θεόδωρος Φούσκας, Κοινωνιολόγος, Ph.D., Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2018-2019, NSRF, Διδακτική Υποτροφία) και EPLO.

Ναντίνα Χριστοπούλου, Ph.D. Ανθρωπολόγος και Συνιδρυτής / Συντονιστής του Δικτύου Melissa

Ακαδ. Υπεύθυνος: Δρ. Θεόδωρος Φούσκας

Επισκέψεις

Σε συνδυασμό με τα σεμινάρια, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δυο ημέρες επισκέψεων εργασίας. Η Αθήνα παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, καθώς αποτελεί την κύρια πύλη εισροής μεταναστών και προσφύγων στη χώρα για μόνιμη ή προσωρινή παραμονή προσφέροντας ένα μοναδικό περιβάλλον που διευκολύνει την βαθύτερη δέσμευση των συμμετεχόντων.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με μετανάστες, πρόσφυγες και εκπροσώπους οργανισμών οι οποίοι παρέχουν στήριξη σε αυτούς πραγματοποιώντας επισκέψεις εργασίας σε βασικά κέντρα υποδοχής όπως (ενδεικτικά):

Πρώτη ημέρα

  • Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών και Προσφύγων στη Θήβα (Κεντρική Ελλάδα)
  • Μέλισσα Δίκτυο Μεταναστριών Γυναικών στην Ελλάδα, Προώθηση της Ενδυνάμωσης, Επικοινωνία και Ενεργός Ιθαγένεια, Αθήνα, (Αθήνα)

 Δεύτερη ημέρα

  • Generation 2.0 for Rights Equality and Diversity (G2RED)  - Ξενώνας υποδοχής ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων, Αττική
  • Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών Τρίτων Χωρών στον Ελαιώνα Αττικής
  • Ανοικτό Κέντρο Φιλοξενίας για Μετανάστες Εγγεγραμμένους στο Πρόγραμμα Εθελοντικών Επιστροφών και Επανένταξης (OCAVRR)

[1] Σημειώστε ότι το πρόγραμμα επισκέψεων θα επιβεβαιωθεί τρεις ημέρες πριν από την έναρξη του μαθήματος, καθώς οι επισκέψεις υπόκεινται στην έγκριση των αρμόδιων αρχών και λαμβάνονται επίσης υπόψη οι πολιτικές εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Οι συμμετέχοντες στο MIGSS θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής στο τέλος του προγράμματος, αφού αποδείξουν την πλήρη και ενεργό συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών. Το πρόγραμμα δεν απαιτεί την υποβολή γραπτής εργασίας ούτε τη διεξαγωγή εξετάσεων.

Πρακτικές Πληροφορίες:

Διαμονή

Οι σπουδαστές καλούνται να εξασφαλίσουν τη δική τους διαμονή και μεταφορά ή να επιλέξουν το πακέτο διαμονής που παρέχεται μέσω του EPLO. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα φιλοξενούνται στις παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις του EPLO στο Σούνιο, Ελλάδα ή σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία. Οι συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται γι αυτό το πακέτο θα πρέπει να ρωτήσουν για πληροφορίες στο summerschools@elgs.eu

Εγκαταστάσεις

Τα μαθήματα θα γίνονται καθημερινά στις παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις του EPLO στο Σούνιο, εκτός από τις 2 ημέρες των επισκέψεων. Κατά τη διάρκεια της 1ης ημέρας επισκέψεων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Αθήνα και τις εγκαταστάσεις του EPLO  στη Ρωμαϊκή Αγορά. Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους θα έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του EPLO στα Λεγραινά στο Σούνιο, οι οποίες περιλαμβάνουν βιβλιοθήκη, αίθουσα μελέτης και αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται στο να φέρουν μαζί τους φορητό υπολογιστή καθώς θα τους αποσταλεί υλικό αναφοράς και μελέτης μέσω ψηφιακών μέσων, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών, χαρτών αναφοράς, επιστημονικών άρθρων σχετικά με τη μετανάστευση και την προσφυγική κρίση και παρουσιάσεις των ομιλητών. 

Απευθύνεται σε: Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αυτό έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, είναι ανοιχτό σε επαγγελματίες και φοιτητές όλων των κλάδων (κοινωνιολογίας, κοινωνικής πολιτικής, διεθνών σχέσεων, οικονομίας, ανθρώπινων δικαιωμάτων κ.α.)  ιδιαίτερα δε φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου και πάνω, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές, επαγγελματίες , εργαζόμενοι σε ΜΚΟ. Οι διδακτορικοί φοιτητές και οι ερευνητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το διδακτορικό / ερευνητικό τους έργο σε διδακτορικό σεμινάριο, εφόσον εξασφαλίζεται συμμετοχή τουλάχιστον πέντε φοιτητών στο σεμινάριο.

Κόστος του Προγράμματος:

500€ που καλύπτει τα δίδακτρα και τις μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο και τις εγκαταστάσεις του EPLO για όσους διαμένουν στην περιοχή των Λεγραινών καθώς και τις ημερήσιες επισκέψεις.

                                           Αιτήσεις έως τις 28 Ιουνίου 2019

Τρόπος υποβολής αίτησης: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα αγγλικά στο  summerschools@elgs.eu

Τ: +30 211 311 0671

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του EPLO στο Σούνιο μία ώρα από την Αθήνα με αυτοκίνητο, με θέα στο Αιγαίο και βρίσκεται δίπλα στον κόλπο του ακρωτηρίου του Σουνίου, όπου βρίσκεται ο αρχαίος ναός του Ποσειδώνα. Πακέτα διαμονής διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

Αναζήτηση προγραμμάτων

Λίστα προγραμμάτων

όλες οι περιοχές, όλα τα χρόνια, βρέθηκαν:
προβολή: λίστα | χάρτης
  • Όλα
  • Εκπαίδευση
  • Κατάρτιση
  • Έρευνα
  • Τεχνική Συνεργασία
Τοποθεσία / Περιοχή ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κατηγορία χρόνος