Το Έργο μας / Θερινά Προγράμματα /

Θερινό Πρόγραμμα για τη Μετανάστευση -ELGS

Οι Γυναίκες στη Διεθνή Μετανάστευση. Αντιμετώπιση των εθνοφυλετικών διακρίσεων, των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και  ανισοτήτων υγείας και της βίας με βάση το φύλο.

 22-27 Ιουλίου 2024

Αθήνα & Σούνιο, Ελλάδα

Σε συνεργασία με το MEDMA – agency του EPLO.

- Ένα πρόγραμμα 6 ημερών στα αγγλικά που θα διερευνήσει τις εξελίξεις στις προκλήσεις σχετικά με τις εθνικές και φυλετικές ανισότητες, τις ανισότητες στην υγεία και την επισφάλεια, την ένταξη και τον κοινωνικό αποκλεισμό μεταναστριών και προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής.
- Ανοιχτό σε επαγγελματίες,εργαζόμενους σε ΜΚΟ, ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των ειδικοτήτων (Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων, ενασχολούμενους με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Οικονομικά κ.ά.)
- Γνωρίστε βασικούς ακαδημαϊκούς και ειδικούς που εργάζονται στον τομέα αυτό
- Περιλαμβάνει επισκέψεις σε εγκαταστάσεις φιλοξενίας και ΜΚΟ
- Διδακτορικοί φοιτητές και ερευνητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το διδακτορικό/έρευνα τους στο Διδακτορικό Σεμινάριο

Περιεχόμενο

Η παρουσία των γυναικών στις μεταναστευτικές ροές δεν είναι νέο στοιχείο, καθώς οι γυναίκες αποτελούσαν ανέκαθεν σημαντικό στοιχείο της διεθνούς μετανάστευσης. Οι γυναίκες μεταναστεύουν μόνες, ως αρχηγοί νοικοκυριών αλλά και ως οικονομικά ενεργά άτομα, ενώ λιγότερες από ό,τι στο παρελθόν μεταναστεύουν ως εξαρτώμενα από τους συζύγους τους. Αυτή η εξέλιξη της διεθνούς μετανάστευσης έχει καταγραφεί στη βιβλιογραφία με τον όρο «θηλυκοποίηση της μετανάστευσης» (Castles & Miller, 1998:16). Μορφές γυναικείας μετανάστευσης περιλαμβάνουν όσες μεταναστεύουν μόνες τους ή πριν από τους συζύγους τους, καθώς τόσο η αγορά εργασίας όσο και ο καταμερισμός εργασίας με βάση το φύλο στις χώρες υποδοχής τους προσφέρουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης και οικονομίας, παρά τους σοβαρούς περιορισμούς στα δικαιώματά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το μάθημα 8ο Θερινό Πρόγραμμα Μετανάστευσης (MIGSS): «Γυναίκες στη διεθνή μετανάστευση: Αντιμετώπιση εθνοτικών-φυλετικών διακρίσεων, κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και ανισοτήτων υγείας και βίας με βάση το φύλο» έχει σχεδιαστεί προσεκτικά και αναπτυχθεί για να παρέχει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη κατανόηση του αντίκτυπου της διερεύνησης των επιπτώσεων της μεταναστευτική τροχιά των γυναικών, κοινωνικά δίκτυα και συνθήκες ένταξης ή περιθωριοποίησής τους στις κοινωνίες υποδοχής. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω διαλέξεων και συζητήσεων από διεθνείς μελετητές, καθηγητές και εμπειρογνώμονες και επισκέψεις μελέτης. Το πρόγραμμα αυτό διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO). Το MIGSS θα πραγματοποιηθεί από τις 22 Ιουλίου έως τις 27 Ιουλίου 2024.

Σχετικά με το πρόγραμμα

Αυτό το 6ήμερο Θερινό Πρόγραμμα Μετανάστευσης (MIGSS): «Γυναίκες στη Διεθνή Μετανάστευση: Αντιμετώπιση των εθνοτικών-φυλετικών διακρίσεων, των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και  ανισοτήτων υγείας και της βίας με βάση το φύλο» θα διερευνήσει τον αντίκτυπο της μεταναστευτικής τροχιάς των γυναικών, των κοινωνικών δικτύων και των συνθηκών ενσωμάτωσης ή περιθωριοποίησής τους στις κοινωνίες υποδοχής.

Απευθύνεται σε

Καθώς αυτό το πρόγραμμα έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, είναι ανοιχτό σε όλους τους κλάδους (όπως Κοινωνιολογία, Κοινωνική Πολιτική, Διεθνείς Σχέσεις, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Οικονομικά κ.ά.) και οι υποψήφιοι είναι ευπρόσδεκτοι από μεταπτυχιακό επίπεδο και άνω, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές, επαγγελματίες. Οι διδακτορικοί φοιτητές και οι ερευνητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το διδακτορικό/ την έρευνα τους στο διδακτορικό σεμινάριο, με την προυπόθεση τουλάχιστον πέντε φοιτητές να εγγραφούν στο σεμινάριο.

2024 Διδάσκοντες Θα ανακοινωθούν σύντομα.

Πιστοποιητικό

Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί βεβαίωση παρακολούθησης στο τέλος του προγράμματος, αφού επιδείξουν την πλήρη και ενεργό συμμετοχή τους σε όλη τη διάρκεια του 6ήμερου προγράμματος. Το πρόγραμμα δεν απαιτεί υποβολή γραπτών εργασιών ή εξετάσεις.

Πληροφορίες για credits

8 ECTS: Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να αποκτήσουν ECTS απαιτείται να υποβάλουν ένα δοκίμιο περίπου. 5.000 λέξεις στο τέλος του Θερινού προγράμματος με θέμα σχετικό με τις διαλέξεις του MIGSS και με επίβλεψη εισηγητή της επιλογής τους.

Προθεσμία υποβολής δοκιμίου: 1 Σεπτεμβρίου 2024.

Γλώσσα Διεξαγωγής Το πρόγραμμα προσφέρεται στα Αγγλικά.

Κόστος

550€ που περιλαμβάνει: δίδακτρα, κόστος μεταφοράς από το ξενοδοχείο στο Σούνιο στην αίθουσα διαλέξεων, διευθέτηση εκπαιδευτικών επισκέψεων και μεταφορά.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα και επιστολή παρακίνησης στα αγγλικά στη διεύθυνση summerschools@elgs.eu, T: +30 211 311 0 671 έως τις 28 Ιουνίου 2024.

Πρακτικές πληροφορίες:

Διαμονή

Οι φοιτητές καλούνται να εξασφαλίσουν τη διαμονή και τη μεταφορά τους ή μπορούν να επιλέξουν ένα πακέτο διαμονής που παρέχεται μέσω του EPLO. Οι συμμετέχοντες θα φιλοξενηθούν στις παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις του EPLO στο Σούνιο, Ελλάδα ή σε συνεργαζόμενο ξενοδοχείο. Η διαμονή είναι βάσει προτεραιότητας και οι μαθητές που ενδιαφέρονται για αυτό το πακέτο θα πρέπει να ρωτήσουν στο summerschools@elgs.eu

Εγκαταστάσεις

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της EPLO στο Σούνιο, μία ώρα μακριά από την Αθήνα. Οι συμμετέχοντες θα φιλοξενηθούν στις παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις του EPLO στο Σούνιο, Ελλάδα ή σε συνεργαζόμενο ξενοδοχείο. Η διαμονή είναι βάσει προτεραιότητας και οι μαθητές που ενδιαφέρονται για αυτό το πακέτο θα πρέπει να ρωτήσουν στο summerschools@elgs.eu

Εγκαταστάσεις

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της EPLO στο Σούνιο, μια ώρα μακριά από την Αθήνα με το αυτοκίνητο, έχουν θέα στο Αιγαίο Πέλαγος και βρίσκονται δίπλα στον κόλπο του Ακρωτηρίου του Σουνίου, όπου βρίσκεται ο αρχαίος Ναός του Ποσειδώνα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις EPLO, οι οποίες περιλαμβάνουν βιβλιοθήκη , αίθουσα μελέτης και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να φέρουν φορητό υπολογιστή για να μελετήσουν σχετικές αναφορές και αναγνωστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών, χαρτών, εκθέσεων, επιστημονικών άρθρων για πτυχές του φαινομένου της μετανάστευσης και των προσφυγικών ροών και παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν από τους ομιλητές.

 

2022 program Field Visit
2022 program Field Visit
2022 program Field Visit
2022 Program - Lapov
2022 program - Veizis
Οι καθηγητές Giovanna Campani και Θεόδωρος Φούσκας κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων μαζί με τους μαθητές
Οι καθηγητές Giovanna Campani και Θεόδωρος Φούσκας κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων μαζί με τους μαθητές

Αναζήτηση προγραμμάτων

Λίστα προγραμμάτων

όλες οι περιοχές, όλα τα χρόνια, βρέθηκαν:
προβολή: λίστα | χάρτης
  • Όλα
  • Εκπαίδευση
  • Κατάρτιση
  • Έρευνα
  • Τεχνική Συνεργασία
Τοποθεσία / Περιοχή ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κατηγορία χρόνος