Το Έργο μας /

Η Eρευνητική Δραστηριότητα του EPLO

Η έρευνα είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της δραστηριότητας του EPLO. Για το λόγο αυτό, o EPLO εφαρμόζει και υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα και τις σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις. Ερευνητικές δραστηριότητες του EPLO διερευνούν εναλλακτικές λύσεις πολιτικής και την παροχή τεχνικών και νομικών συμβουλών στις εθνικές αρχές, σε ό,τι αφορά ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών θεμάτων και θεμάτων πολιτικής που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο του δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, της δημόσιας διοίκησης, του ποινικού δικαίου, των γυναικών, των παιδιών, των μειονοτήτων και άλλων ευάλωτων ομάδων, τα δικαιώματα των θυμάτων της μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων.

Οι ερευνητικές μελέτες περιλαμβάνουν τη συνεργασία του EPLO με εξειδικευμένα ιδρύματα, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το Ινστιτούτο Max Plank, το Κέντρο για τη Μελέτη της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, την Εθνική Σχολή Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης στη Ρουμανία, καθώς και μια σειρά από άλλα πανεπιστήμια, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδρύματα.

Επιλεγμένα παραδείγματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από τον EPLO περιλαμβάνουν τα έργα:

- FIDUCIA: Νέα μορφή εγκλημάτων στην Ευρώπη και πολιτικές εμπιστοσύνης 

- Ενημερωτικό δελτίο για τα δικαιώματα των θυμάτων

- Παρακολούθηση της προόδου στην ενίσχυση των δεικτών Ποινικής Δικαιοσύνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση υποθέσεων

- DIANA: Συγκριτική Μελέτη των Συστημάτων Καταπολέμησης της Διαφθοράς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου της Ευρώπης

- Πρόγραμμα Jean Monnet: Εξελίξεις στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη σχετικά με τη διοικητική σύγκλιση και διεύρυνση του Ευρωπαϊκού Διοικητικού Χώρου στις Βαλκανικές χώρες

Αναζήτηση προγραμμάτων

Λίστα προγραμμάτων

όλες οι περιοχές, όλα τα χρόνια, βρέθηκαν:
προβολή: λίστα | χάρτης
  • Όλα
  • Εκπαίδευση
  • Κατάρτιση
  • Έρευνα
  • Τεχνική Συνεργασία
Τοποθεσία / Περιοχή ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κατηγορία χρόνος