Το Έργο μας / Η Eρευνητική Δραστηριότητα του EPLO /

Θεσμός Βράβευσης Επιστημονικής Διατριβής

Τον Σεπτέμβριο του 1994, η Ευρωπαϊκή Ομάδα του Δημοσίου Δικαίου (EGPL), το Επιστημονικό Συμβούλιο του EPLO, αποφάσισε τη δημιουργία του "Βραβείου διατριβής" για διδακτορικό / μεταδιδακτορικό. Το βραβείο χορηγείται σε ετήσια βάση για την καλύτερη διδακτορική ή μεταδιδακτορική διατριβή δημοσίου δικαίου που χαρακτηρίζεται για την ευρωπαϊκή διάστασή της.

Ο νικητής,που επιλέγεται από μια ad hoc επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δημοσίου Δικαίου, καλείται να παρουσιάσει τις ιδέες του /της και τις σκέψεις που εκφράζονται στη διατριβή στην ετήσια συνάντηση του EGPL (κάθε Σεπτέμβρη στην Ελλάδα), ενώ του δίνεται η ευκαιρία να δημοσιεύσει ένα άρθρο με βάση τη διατριβή του/ της στην "Ευρωπαϊκή Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου" .

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την ιθαγένεια ενός εκ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άλλες υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μόνο εάν διατριβή τους εκπονήθηκε σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο χώρας της ΕΕ.

Η διατριβή πρέπει να είναι γραμμένη σε μία από τις γλώσσες της ΕΕ.

Η περίληψη πρέπει να συνταχθεί σε μία από τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιθεώρησης του Δημοσίου Δικαίου (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά και Ισπανικά).

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτω των 40 ετών την 1η Ιανουαρίου του έτους του διαγωνισμού.

Στη γραμματεία πρέπει να υποβληθούν τρία αντίτυπα και η περίληψη της διατριβής, καθώς και ένα βιογραφικό σημείωμα.