Το Έργο μας /

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, ως διεθνής οργανισμός, χαρακτηρίζεται από πολυμορφία. Αποτελείται από ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο, από διαφορετικούς πολιτισμούς, τρόπο δουλειάς, αξίες και τρόπο σκέψης. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οργανισμού, η οποία προσφέρει ευκαιρίες σε διάφορους τομείς, όπως το δίκαιο, η εκπαίδευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι πολιτικές επιστήμες, οι διεθνείς σχέσεις, η δημόσια διοίκηση, το ανθρώπινο δυναμικό, η πληροφορική, τα πολυμέσα, η χρηματοδότηση, η επικοινωνία, το μάρκετινγκ, το web developing, το web design και οι υπηρεσίες υποστήριξης βιβλιοθήκης.

Στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του EPLO έχει δύο κύριους στόχους:

  • Να παρέχει στους ασκούμενους την ευκαιρία να αναπτυχθούν επαγγελματικά και προσωπικά
  • Να προσφέρει στον EPLO βοήθεια και πρόσβαση σε νέα ταλέντα και δεξιότητες 

Παρακαλούμε βρείτε την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος πρακτικής άσκησης του EPLO στην αγγλική ιστοσελίδα του EPLO