Το Έργο μας /

Επιμόρφωση

Επίσημη Συμμετοχή στην εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διαχείρισης και Διακυβέρνησης του EPLO έχει γίνει επισήμως αποδεκτό ως εταίρος στην εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) .Ο  Οργανισμός έχει δεσμευτεί η Ευρώπη να δημιουργήσει  ένα ασφαλέστερο, πιο υγιεινό και πιο παραγωγικό χώρο  εργασίας. Στόχος είναι η προώθηση νοοτροπίας πρόληψης  του κινδύνου για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη. Για τα έτη 2013-2015 έχει ξεκινήσει  πανευρωπαϊκή εκστρατεία για το άγχος στο χώρο εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διαχείρισης και Διακυβέρνησης του EPLO, συμμετέχει στην παραπάνω  εκστρατεία, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με  μονοήμερη ημερίδα με θέμα:

«Η διαχείριση του στρες και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον τομέα της Δημόσιας».

Ο στόχος της ημερίδας ήταν η ανάδειξη και η μεταφορά ορθών πρακτικών για τη διαχείριση του εργασιακού άγχους στη Δημόσια Διοίκηση.

Η ημερίδα, η πρώτη που έλαβε χώρα στην Ελλάδα και τη Δημόσια Διοίκηση γενικότερα, πραγματοποιήθηκε στις την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου, 2014, στην Αθήνα.  Η προσέλευση ήταν μαζική και τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη λήψης θεσμικών μέτρων για τη διαχείριση του στρες στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση,

2. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για δημόσια εκπαίδευση υπαλλήλων στην πρόληψη, ανίχνευση και διαχείριση των πηγών άγχους  στο χώρο εργασίας και,

3. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για  θεσμοθέτηση του ιατρού εργασίας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

Λόγω της επιτυχίας αυτής της ημερίδας το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της διαχείρισης και διακυβέρνησης του EPLO θα διοργανώσει κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, δύο εργαστήρια για τις δημόσιες υπηρεσίες στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα.