Το Έργο μας / Επιμορφωτικά Προγράμματα-Σεμινάρια /

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση για Δημοσίους Υπαλλήλους

Το Ινστιτούτο προσφέρει σύγχρονα εργαλεία και καινοτόμες μεθόδους για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε θεσμική, οργανωτική και επιχειρησιακή βάση. Όσον αφορά στην κατάρτιση, το Ινστιτούτο προσφέρει εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με τις ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Οι εκπαιδευτικοί προέρχονται από το δίκτυο εμπειρογνωμόνων του EPLO, το οποίο αποτελείται από διακεκριμένους επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. Προγράμματα Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης- Distance Learning

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

α. Νέο Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στις «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων – Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού τους»

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, απαντώντας με τον τρόπο αυτό στις σύγχρονες και αυξανόμενες ανάγκες του κοινωνικού συστήματος για «δια βίου» μάθηση, μέσω εναλλακτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων  που θα επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να κατανοούν τα προβλήματα σχέσεων – συμπεριφορών στον εργασιακό χώρο και να τα διαχειρίζονται  αποτελεσματικά. Η αποτελεσματικότητα δεν περιορίζεται απλά στην αναίρεση των αιτίων που έχουν διαμορφώσει τη σύγκρουση αλλά στην επαναδιαμόρφωση των συνυπαρξιακών σχέσεων στον χώρο της εργασίας μέσα στην ιεραρχία, σε πλαίσιo

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους κάθε είδους Φορέα της Δημόσιας Διοίκησης και της καθ’ ύλην (ΝΠΔΔ) και κατά τόπους Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α’ και Β' Βαθμού κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) που κατέχουν θέσεις ευθύνης ή ασκούν απλά καθήκοντα υπαλλήλου.

Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου 2015. Λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος το πρόγραμμα θα είναι επαναλαμβανόμενο.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

β. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα «Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άλλων Διεθνών Φορέων»

Σκοπός του προγράμματος: η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων με στόχο την κατανόηση ευκαιριών χρηματοδότησης που προσφέρονται εντός του ενωσιακού και διεθνούς περιβάλλοντος καθώς και τους τρόπους αξιοποίησής τους.

Aπευθύνεται σε: υπαλλήλους Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, καθ’ ύλην (ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ) & κατά τόπους, κατηγορίας: ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Oι εκπαιδευόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι αποκτούν 50 μόρια, ενώ, από πλευράς κόστους, είναι ιδιαίτερα προσιτό. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ασκήσουν αρμοδιότητες σε υπηρεσίες σχεδιασμού και διαχείρισης αναπτυξιακών ή κοινωνικών προγραμμάτων με δυνατότητες χρηματοδότησης μέσα από διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Δομή Προγράμματος: Πιστοποιημένο πρόγραμμα e-learning 350 ωρών, που επαναλαμβάνεται τακτικά. Τόσο η θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία εξειδικευμένων επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους, όσο και η σύγχρονη τεχνική υποδομή του Οργανισμού καθιστούν το παρόν πρόγραμμα πραγματικά χρήσιμο και ανταγωνιστικό.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

2)Το Κέντρο Διαλόγου

Το Κέντρο  Διαλόγου  του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ και Διακυβέρνησης έχει ως  αποστολή την προώθηση του  δομημένου διαλόγου, ως μεθοδολογία και ως πράξη, με στόχο την επίλυση συλλογικών διαφορών και την παραγωγή δημοσίων πολιτικών.

Το Κέντρο Διαλόγου χρησιμοποιεί, ανάμεσα σε άλλες τεχνικές,τις μεθόδους και τεχνικές του δομημένου δημοκρατικού διαλόγου και της ομαδικής λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση πολύπλοκων  προβλημάτων.

Προωθεί την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ κοινοτήτων, ομάδων συμφερόντων, κρατών, πολιτισμών και θρησκευτικών δογμάτων δια της δημιουργίας συγκλίσεων καθώς και την παραγωγή πολιτικών σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο μέσα από την συνεργασιακή ανάλυση των διακυβευμάτων και τη διαμόρφωση λύσεων αμοιβαίου οφέλους (win-win solutions).

Αξιοποιεί τις τεχνικές της “συλλογικής ευφυϊας” (collective wisdom-demosophia) προκειμένου να διευκολύνει τους εμπλεκόμενους (stakeholders) να επιτύχουν την ωρίμανση  των θεμάτων και την συναινετική υπέρβαση των αντιστάσεων που συναντώνται στην πορεία σύγκλισης αντιλήψεων.

Το Κέντρο Διαλόγου αναπτύσσει  συμβουλευτική δράση,  έρευνα και εκπαίδευση στα ανωτέρω πεδία και παρέχει υπηρεσίες σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αμοιβαίου οφέλους, όχι ως αποτέλεσμα εξαναγκασμού αλλά ως αποτέλεσμα δυναμικής κατανόησης των δυνατοτήτων, των περιορισμών και των ρόλων του κάθε ατόμου.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

3) Δράσεις στα πλαίσια της εκστρατείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Mάνατζμεντ και Διακυβέρνησης του EPLO έχει γίνει επισήμως αποδεκτό ως εταίρος στην εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). Ο Οργανισμός αυτός δεσμεύεται στο να κάνει την Ευρώπη έναν ασφαλέστερο, πιο υγιεινό και πιο παραγωγικό χώρο εργασίας. Στόχος είναι η προώθηση νοοτροπίας πρόληψης του κινδύνου για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Αναζήτηση προγραμμάτων

Λίστα προγραμμάτων

όλες οι περιοχές, όλα τα χρόνια, βρέθηκαν:
προβολή: λίστα | χάρτης
  • Όλα
  • Εκπαίδευση
  • Κατάρτιση
  • Έρευνα
  • Τεχνική Συνεργασία
Τοποθεσία / Περιοχή ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κατηγορία χρόνος