Το Έργο μας / Επιμορφωτικά Προγράμματα-Σεμινάρια /

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση για Δημοσίους Υπαλλήλους

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Συν-εργαστήρια Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου με θέμα “Προσέλκυση & Διατήρηση Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα”


Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ και Διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (ΕPLO), ως ουδέτερος facilitator, στοχεύοντας στον προσδιορισμό των προκλήσεων και τον καθορισμό δράσεων για την προσέλκυση και διατήρηση των Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Αγοράς του 21ου αιώνα και την ευγενική στήριξη του ΣΦΕΕ, ολοκλήρωσε την πρώτη φάση διερεύνησης του σημαντικού πεδίου «Προσέλκυση και Διατήρηση των Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα». 

Συγκεκριμένα διεξήχθησαν δύο συνεργαστήρια Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου μεταξύ 25 εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων από 11 φορείς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου στις 29 και 30/11/13 (Α’) και 13 - 14/12 /13 (Β’), στις εγκαταστάσεις του EPLO στα Λεγραινά Σουνίου. Η προετοιμασία και ο σχεδιασμός των Συνεργαστηρίων υλοποιήθηκαν με τη βοήθεια επιστημονικής ομάδας που αποτελούνταν από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ και Διακυβέρνησης του EPLO, το Ινστιτούτο της Αγοράς του 21ου αιώνα καθώς καιι δύο εμπειρογνωμόνες στο ζήτημα των κλινικών μελετών. Μέσα από αυτά τα συνεργαστήρια αναδείχθηκαν πολυετείς παθογένειες και αδυναμίες του συστήματος ενώ παράλληλα παρήχθη ένα συναινετικό σενάριο δράσης προτείνοντας την εισαγωγή τομών και διαρθρωτικών αλλαγών . Αυτή η καινοτόμα δράση  έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Δεδομένου ότι, όπως τονίσθηκε και στον διάλογο αλλά και στην επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων στις  εγκαταστάσεις του Οργανισμού στο Κολωνάκι, τελικός στόχος είναι να παραχθεί συκεκριμένη πολιτική (policy) στην Ελλάδα για το θέμα των Κλινικών Μελετών, καθώς αποτελούν σημαντικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης της χώρας , ο EPLO αναλαμβάνει, με κοινή αποδοχή των εμπλεκομένων, το ρόλο του ουδέτερου διαμεσολαβητή για την παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής της στρατηγικής στις Κλινικές Μελέτες.

Project tags: Κλινικές Μελέτες, Δομημένος διάλογος, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ και Διακυβέρνησης