Νέα /

Τα νέα μας

Πέμπτη, 10 Μάιος 2018

Διεθνή Διάσκεψη συνδιοργανώνει ο EPLO με το Πανεπιστήμιο του Szeged

Το Ινστιτούτο Διεθνών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Szeged, τμήμα Νομικής Επιστήμης, Europe Direct Szeged και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) σας προσκαλούν σε διεθνές συνέδριο με τίτλο «Η δημοκρατία και ο νόμος στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στις διεθνείς σχέσεις». Το συνέδριο λαμβάνει χώρα στο Szeged της Ουγγαρίας στις 10-11 Μαΐου 2018. 

Yποβολή Προτάσεων/ Call for Papers

Πρόκειται για διήμερο διεθνές συνέδριο: την πρώτη ημέρα κατά τη διάρκεια της ολομέλειας θα απευθύνουν ομιλίες εξαιρετικά διάσημοι ομιλητές, ενώ για τη δεύτερη ημέρα απευθύνουμε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως ομιλητές της δεύτερης ημέρας θα πρέπει να στείλουν ένα απόσπασμα 300 λέξεων στα Αγγλικά σχετικά με το θέμα της διάσκεψης, σε ένα από τα ακόλουθα υποθέματα, ως περίληψη της   προγραμματισμένης ομιλίας διάρκειας 15-20 λεπτών :

1) Νόμος και δημοκρατία.

2) Δημοκρατία κατά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

3) Δημοκρατία στις διεθνείς σχέσεις

Εκτός από την περίληψη, παρακαλούμε επίσης να αποσταλεί ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση: szeged-eplo@irsi.u-szeged.hu

Προθεσμία για την αποστολή των περιλήψεων και βιογραφικού: 25 Μαρτίου 2018

Επιλεξιμότητα: κυρίως Καθηγητές Πανεπιστημίου οποιουδήποτε επιπέδου και φοιτητές διδακτορικού επιπέδου είναι κατάλληλοι να μιλήσουν στη διάσκεψη, αλλά κατά περίπτωση και ανάλογοα με τη συνάφεια και την ποιότητα των προτάσεων είναι δυνατή η ένταξη ομιλητών με άλλη ειδίκευση.

Επιλογή ομιλητών: Οι ομιλητές επιλέγονται βάσει της συνάφειας και της ποιότητας των περιλήψεων και θα ενημερωθούν για την επιλογή τους ως ομιλητές το αργότερο μέχρι τις 30 Μαρτίου 2018.

Δημοσίευση των εργασιών του Συνεδρίου: μια μελέτη βασισμένη στις ομιλίες του συνεδρίου πρόκειται να δημοσιευθεί είτε στο περιοδικό του EPLO με τίτλο Νομικές Μελέτες για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEELS) είτε στην Ευρωπαϊκή Επισκόπηση του Δημοσίου Δικαίου (ΕRPL) του EPLO μετά  τη σύσταση ανώνυμης ανασκόπησης (anonym peer review) όπως απαιτείται σε αυτές τις  περιοδικές εκδόσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη δημοσίευση θα δοθούν στις επιλεγμένες προτάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη συνημμένη πρόσκληση ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Szeged: http://www2.u-szeged.hu/irsi/events/calendar

tags: Διεθνές συνέδριο, Διεθνής Διάσκεψη, Πανεπιστήμιο του Szeged