Νέα /

Τα νέα μας

Παρασκευή, 12 Μάιος 2017

Συνομιλίες EPLO και Geneva Centre

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και μόνιμος παρατηρητής στη Γενεύη ο Δρ. Γιώργος Παπαδάτος επισκέφθηκε στις 12 Μαΐου 2017 το Κέντρο για την Προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Παγκόσμιο Διάλογο (“The Geneva Centre”) και είχε συναντήση με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Κέντρου Δρ. Hanif Hassan Ali Al Qassim, τον Εκτελεστικό Διευθυντή Πρέσβη Idriss Jazairy και τον Ταμία Δρ. Mohamed Butti Thani Tarish Al Shamsi.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν οι πιθανοί τομείς συνεργασίας ανάμεσα στον EPLO και στο Geneva Centre πλαίσιο της προώθησης και της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επίσης διερευνήθηκε το ενδεχόμενο πραγματοποίησης κοινών πρωτοβουλιών για την ενθάρρυνση του διάλογου μεταξύ Βορρά και Νότου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι συνάντηση έγινε στον απόηχο εκδήλωσης που πραγματοποίησε το Geneva Centre στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη με τίτλο: “Ανθρώπινα δικαιώματα: Ενίσχυση της ισότητας των δικαιωμάτων του πολίτη στην εκπαίδευση ”.

tags: Geneva Centre, Ανθρώπινα δικαιώματα, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO)