Νέα /

Τα νέα μας

Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος 2017

Διάσκεψη στη Ρώμη από τον EPLO και την Παγκόσμια Τράπεζα για ένα πρωτοποριακό επιχειρηματικό μοντέλο

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και η Παγκόσμια Τράπεζα σε συνεργασία με διάφορους φορείς και υπό την αιγίδα του Ιταλικού Οργανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, συνδιοργάνωσαν στις 17 Φεβρουαρίου 2017 στο UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) της Ρώμης την εναρκτήρια διάσκεψη για την παρουσίαση και συζήτηση ενός νέου προγράμματος με θέμα το «Ανθρωποκεντρικό επιχειρηματικό μοντέλο».

Το πρόγραμμα έχει στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία ενός πρωτοποριακού και ανθρωποκεντρικού μοντέλου μιας οικονομικά βιώσιμης επιχείρησης η οποία, ενώ παράγει κέρδος τηρεί τους κανόνες ανθρώπινων δικαιωμάτων, σέβεται την τοπική κοινότητα καθώς και το περιβάλλον.

Ο Καθηγητής Σπυρίδων Ι. Φλογαΐτης Διευθυντής του EPLO και ο Αντρέα Ντε Μάιο, βοηθός Διευθυντή για θέματα Τεχνικής Συνεργασίας εκπροσώπησαν τον διεθνή Οργανισμό στο συνέδριο και παρουσίασαν τις προτάσεις τους πάνω στο θέμα.

Περισσότεροι από 80 ήταν οι σύνεδροι που συμμετείχαν στη διάσκεψη, ανάμεσα τους και τα μέλη της διεθνούς νομικής κοινότητας,

Το έργο κατά την υλοποίησή του θα συγκεντρώσει πάνω από 40 διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων διεθνών και αναπτυξιακών οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο Διεθνής Χρηματοδοτικός Οργανισμός (IFC), καθώς και προεξέχοντα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα από όλο τον κόσμο.

Το μοντέλο θα αναπτυχθεί γύρω από τους «πυλώνες»: κατευθυντήριες αρχές, νομικό πλαίσιο και διακυβέρνηση, χρηματοοικονομικά, φορολογικά, δημόσιες συμβάσεις, ανάπτυξη ικανοτήτων και συμβουλευτική υποστήριξη.

tags: Παγκόσμια Τράπεζα, EPLO, Ανθρωποκεντρικό επιχειρηματικό μοντέλο