Νέα /

Τα νέα μας

Δευτέρα, 05 Δεκέμβριος 2016

Ο EPLO συμμετέχει στην «Εβδομάδα για το Δίκαιο, τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη 2016" της Παγκόσμιας Τράπεζας

O EPLO συμμετείχε στην «Εβδομάδα για το Δίκαιο, τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη 2016" που διοργανώθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα στα κεντρικά γραφεία της στη Ουάσιγκτον από τις 5 έως τις 9 Δεκ.2016 με δύο εκπροσώπους: την κα Cheryl Novak, Υποδιευθύντρια για την Εκπαίδευση και τον κ.Andrea de Maio, Βοηθό Διευθυντή του τμήματος Τεχνικής Βοήθειας και Συνεργασίας.

Η LJD Εβδομάδα 2016 συγκεντρώνει την ευρεία κοινότητα των επαγγελματιών που ασχολούνται με την Ανάπτυξη και χρησιμοποιούν το Δίκαιο και τη Δικαιοσύνη ως εργαλεία στη μάχη κατά της φτώχειας και για την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας. Το θέμα της φετινής εκδήλωσης ήταν «Δίκαιο, Κλιματική Αλλαγή και Ανάπτυξη».

Στο πλαίσιο αυτού του Συνεδρίου,  ο EPLO διοργάνωσε μια σύνοδο για το "Ανθρωποκεντρικό Πρότυπο Επιχειρηματικό Μοντέλο», ένα έργο στο οποίο συμμετέχουν η Παγκόσμια Τράπεζα, το EPLO και το Πανεπιστήμιο Foscari Ca ', στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Φόρουμ για το Δίκαιο, τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη (GFLJD). Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός καινοτόμου ανθρωποκεντρικού μοντέλου επιχειρηματικής δραστηριότητας που συνυπολογίζει -επί ίσοις όροις- τους οικονομικούς στόχους των κερδοσκοπικών οργανισμών με άλλα ηθικά κυρίως μεγέθη όπως είναι η κοινωνική ευημερία και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Στη σύνοδο παρουσιάστηκε η επίσημη πρόταση του έργου που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, και έγινε γενικότερη συζήτηση σχετικά με τις βασικές πτυχές του μοντέλου, όπως είναι οι κατευθυντήριες αρχές, το νομικό πλαίσιο, η διακυβέρνηση και το φορολογικό καθεστώς. Ο κ Andrea De Maio,Βοηθός Διευθυντής Τεχνικής Συνεργασίας στο EPLO παρουσίασε το έργο.

Οι παρουσιάσεις του PowerPoint από τους ομιλητές Session είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Φόρουμ: www.globalforumljd.org/cops/human-centered-business-model.

tags: Εβδομάδα για το Δίκαιο, τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη ,Παγκόσμια Τράπεζα,

World Bank #LJDWEEK2016
Session on the Human Centered Business Model Project
Session panelists Prof. Zachee Pouga Tinhaga, Marco Nicoli, Diletta Lenzi, Prof. Marta Ortega Gomez, Andrea De Maio, Prof. Juli Ponce, Prof. Andrea Zor
Senior Vice President Anne- Marie Leroy and World Bank General Counsel introducing speakers
The EPLO representative Ms Cheryl Novak

Εγγραφείτε στο newsletter μας
για να λαμβάνετε τα νέα μας!