Νέα /

Τα νέα μας

Δευτέρα, 08 Ιούλιος 2024

Πρόγραμμα Κατάρτισης για Γεωργιανούς υπαλλήλους τοπικής αυτοδιοίκησης

Το Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο (IEC) σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και τη  European Law and Governance School (ELGS) διοργανώνουν ένα πρόγραμμα Ενίσχυσης Προσόντων για τοπικούς δήμους της Γεωργίας πάνω σε «Βασικές αρχές της μελέτης της ΕΕ».

Το πρόγραμμα Ενίσχυσης Προσόντων για τοπικούς δήμους της Γεωργίας θα πραγματοποιηθεί στις 8-19 Ιουλίου 2024, στις εγκαταστάσεις του EPLO (την πανεπιστημιούπολη και τα κεντρικά γραφεία) στην Αθήνα και στα Λεγραινά, Ελλάδα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θέματα όπως: οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η θεσμική αλυσίδα λήψης αποφάσεων της ΕΕ; Το μοναδικό θεσμικό συγκρότημα της ΕΕ; Ευρωεκλογές; Νομοθετική ρύθμιση της ΕΕ, εφαρμογή και παρακολούθησή της; Νομοθετική κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της; Δικαστικό σύστημα της ΕΕ; Διεύρυνση της ΕΕ; Κριτήρια ένταξης στην ΕΕ και στάδια προσχώρησης; Η Γεωργία στην πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ: 1991-2024; Η ΕΕ και η γειτονιά της μετά τη διεύρυνση της ΕΕ, το «Big Bang» του 2004-2007 – Δυτικά Βαλκάνια εναντίον μετασοβιετικών χωρών κ.λπ.

Το Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο θα καλύψει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα Qualification Enhancement είναι δίγλωσσο. Αποτελείται από εντατικά μαθήματα (σετ διαλέξεων), πρακτικές προσομοιώσεις, δημόσιες διαλέξεις, συζητήσεις. Το πρόγραμμα θα διευθύνεται από Γεωργιανούς και Ευρωπαίους καθηγητές. Στο τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα εξεταστούν. Στους επιτυχόντες θα απονεμηθούν από το EPLO Πιστοποιητικά Επιτυχούς Παρακολούθησης του Ειδικού Προγράμματος για την Ε.Ε.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επιτόπου ξεναγήσεις καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες ειδικά οργανωμένες για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εκπρόσωπο του EPLO/ELGS κα Ηρώ Σκράπα (iskrapa@eplo.int) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες του προγράμματος και με την κα Sopio Gelashvili (sgelashvili@gov.ge) για πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, οικονομικές ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα. και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.

tags: πρόγραμμα Ενίσχυσης Προσόντων, τοπική αυτοδιοίκηση, Γεωργία,