Νέα /

Τα νέα μας

Πέμπτη, 04 Απρίλιος 2024

Εκπαίδευση Ιορδανών Κυβερνητικών Αξιωματούχων στη «Διαχείριση Διεθνώς Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων»

Με χρηματοδότηση από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας (AICS), το Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της Ιορδανίας, οργάνωσε πρόγραμμα εκπαιδεύσεων για Ιορδανούς δημόσιους υπαλλήλους στη θεματικής της «Διαχείρισης Διεθνώς Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων», από 18 Φεβρουαρίου μέχρι 4 Απριλίου 2024.

Στόχος του προγράμματος επαιδεύσεων είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων των Ιορδανών δημοσίων υπαλλήλων ως προς τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την αξιολόγηση διεθνώς χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Σκοπός του προγράμματος είναι να διευκολύνει τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ Κυβερνητικών υπηρεσιών και διεθνών συχρηματοδοτών στην Ιορδανία, ενισχύοντας τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων που επηρεάζονται άμεσα από τέτοια προγράμματα και να βελτιώσουν την επίδραση των προγραμμάτων αυτών στην αναπτυκιακή πορεία της χώρας.

Είναι η πρώτη φορά που το Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης παραδίδει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης προς δημόσιους υπαλλήλους το οποίο να εστιάζει στη Διαχείριση Διεθνώς Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Η Ιορδανία λαμβάνει ετησίως 4 δικεκατομμύρια δολλάρια ως ενίσχυση από διεθνείς χρηματοδότες, με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης, της υγείας, της γεωργίας, της ασφάλειας τροφίμων, της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής προστασίας, της ενίσχυσης των θεσμών, του πολιτισμού και της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα «Ενίσχυση του Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης της Ιορδανίας», υλοποιείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) σε συνεργασία με την Ιταλική Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (SNA). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την ιταλική κυβέρνηση μέσω της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Συνεργασίας (AICS).

Το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων διαμορφώθηκε βάσει εκτενούς ανάλυσης αναγκών, στην οποία συμπεριλήφθηκαν διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Διεθνών Συνεργασιών, 12 πρωτεύοντα Υπουργεία, όπως και σημαντικούς διεθνείς χρηματοδότες, συμπεριλαμβανομένων της Διεύθυνσης Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID), της Γερμανικής Διεύθυνσης Διεθνούς Συνεργασίας (GIZ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαρθρώνεται σε 6 εκπαιδευτικές ενότητες οι οποίες σχετίζονται με ουσιώδεις εκφάνσεις της Διαχείρισης Διεθνώς Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα: πολτικές και στρατηγικές διεθνούς συνεργασίας, εντοπισμός των κατάλληλων χρηαματοδοτών για στοχευμένα προγράμματα, προετοιμασία αξιολόγησης προγραμμάτων, σχεδιασμός προγραμμάτων, κοστολόγηση προγραμμάτων, οικονομική διαχείριση, συγγραφή χρηματοδοτικών προτάσεων, διαχείριση προγραμμάτων και τεχνικές, πολιτιστικές και πολιτικές προεκτάσεις κατά την αναζήτηση διεθνούς χρηματοδότησης

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ξεκίνησε μέσα από τη διοργάνωση μια εκπαίδευσης απευθυνόμενης σε ομάδα εκπαιδευτών, η οποία απαρτίζεται από διαφορετικές κυβερνητικές υπηρεσίες που επιφορτίστηκαν με την ευθύνη να αποτελέσουν τους μελλοντικούς εκπαιδευτές του προγράμματος.

Οι αξιωματούχοι ορίστηκαν από 13 Υπουργεία και κυβερνητικές υπηρεσίες, συμπεριλμβανομένων του Υπουργείου Επικρατείας, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Ανωτέρας Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Έρευνας, του Υπουργείου Ψηφιακής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας, του Υπουργείου Γεωργίας, του Υπουργείου Ύδρευσης, του Υπουργείου Ενεργείας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου, του Υπουργείου Κοινωνικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Τοπικής Διακυβέρνησης.

Το πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης αποτελούταν από πιλοτική εφαρμογή έξι εκπαιδευτικών ενοτήτων του προγράμματος από ανώτατους Ιορδανούς εκπαιδευτές. Το δεύτερο στάδιο αποτελούνταν από μία ενότητα  για την εκπαίδευση ενηλίκων κατά τη διάρκεια της οποίας οι μελλοντικοί εκπαιδευτές θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ικανότητες απαραίτητες για την αποτελεσματικότητα της αποστολής τους.

Το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων ολοκληρώθηκε σε διαδοχικές συνεδρίες από 18 Φεβρουαρίου έως 4 Απριλίου 2024, με συνολική διάρκεια 13 ημερών.

Ως αποτέλεσμα, οι νέοι εκπαιδευτές θα έχουν τη δυνατότητα να διοργανώσουν και να υλοποιήσουν αυτόνομα το πρόγραμμα εκπάιδευσης στα υπουργεία και στις διευθύνσεις στις οποίες υπάγονται. Το Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της Ιορδανίας έχειπλέον τη δυνατότητα να προωθήσει το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων στα αρμόδια υπουργεία και στις αρμόδιες διευθύνσεις στην κεντρική κυβέρνηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση της Ιορδανίας, ενισχύοντας έτσι πολλούς δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση των διεθνώς χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Το Πρόγραμμα Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση του Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης της Ιορδανίας» στοχεύει στην  υποστήριξη του φορέα να ενδυναμώσει τις θεσμικές και οργανωτικές ικανότητές του έτσι ώστε να επιτελέσει το έργο του με αποτελεσματικό τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, το διάρκειας 18 μηνών έργο παρέχει τεχνική υποστήριξη στο Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης με σκοπό τη βελτίωση των δυνατοτήτων του φορέα, των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων και της κατάρτισης των εκπαιδευτών του.

 

tags: Δημόσια Διοίκηση, Ιορδανία, Κατάρτιση, EPLO, προγράμματα, Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της Ιορδανίας