Νέα /

Τα νέα μας

Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2024

Εναρκτήρια Συνάναντηση του έργου CO2 PACMAΝ

O Eυρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου - ΕPLO ως εταίρος στο πρόγραμμα CO2 PACMAN (COoperation and CO-designing PArtnership for CliMAte Neutrality- Σύμπραξη Συνεργασίας και Σχεδιασμού για Κλιματική Ουδετερότητα), συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος, η οποία έλαβε χώρα υπό τη διοργάνωση του Πανεπιστημίου της Σιένα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο EPLO παρουσίασε τη στρατηγική επικοινωνίας του προγράμματος καθώς και τους βασικούς στόχους του πακέτου εργασίας στο οποίο ηγείται και το οποίο εστιάζει στο συντονισμό των δράσεων του προγράμματος, στη συμμετοχή πολυτομεακών και πολυεπίπεδων φορέων στις δράσεις του έργου και στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα, καθώς και σε όλες τις δράσεις που σχετίζονται με την αποστολή Interreg Euro-MED 3 "Green Living Areas".

Η υλοποίηση του προγράμματος έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2024 και η προβλεπόμενη διάρκειά της είναι 33 μήνες. Επικεφαλής συντονισμού του εταιρικού σχήματος του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο της Σιένα. Το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει 10 εταίρους από 7 ευρωπαϊκές χώρες: Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Ελλάδα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία και Κύπρο και μέσα σ’ συτό εντάσσονται επιφανή πανεπιστήμια, δημόσιοι φορείς, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, οργανώσεις υποστήριξης επιχειρήσεων και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Βασικοί στόχοι του έργου είναι η καθοδήγηση των νησιών της Μεσογείου προς την υιοθέτηση της κλιματικής ουδετερότητας, η υποστήριξη των ενεργιεών για υπαρκτή κλιματική μετάβαση, η ενεργη συμμετοχή ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, της δημόσιας διοίκησης, μη κυβερνητικών οργανώσεων, επιχειρήσεων και πολιτών. Οι δραστηριότητες του προγράμματος επικεντρώνονται σε 3 νησιά : Brac στην Κροατία, Kρήτη στην Ελλάδα και Elba στην Ιταλία.

tags: έργο CO2 PACMAΝ,