Νέα /

Τα νέα μας

Τετάρτη, 07 Φεβρουάριος 2024

Εναρκτήρια Συνάντηση του χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος «Βιομηχανικά Οικοσυστήματα»

Την 7η Φεβρουαρίου 2024 στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιομηχανικά Οικοσυστήματα – Ενίσχυση της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία», ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (ΕPLO) φιλοξένησε την Εναρκτήρια Συνάντηση.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου της βιομηχανίας μέσω της καινοτομίας, της ανθεκτικότητας και της ενίσχυσης των δεξιοτήτων. Ο EPLO θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη ενός σχεδίου δράσης για την ενοποίηση και απλούστευση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου για την καταχώριση των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε., καθώς και για τη διατύπωση προτάσεων για τη σύσταση ενός μηχανισμού εποπτικού ελέγχου καθώς και σχετικών εργαλείων για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών στον τομέα της Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Κατά την ως άνω συνάντηση, αντιπρόσωποι από την κύρια δικαιούχο Αρχή, τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  καθώς και από τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, όπως ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Γενική Γραμματεία Συντονισμού, συζήτησαν για τους στόχους του έργου και τα επόμενα βήματα της υλοποίησής του.

Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει κοινοπραξία φορέων με επικεφαλής τη Deloitte και εταίρους τον ΕPLO, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), την KiNNO Innovation Intermediaries, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και τη Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI).

tags: Βιομηχανικά Οικοσυστήματα,