Νέα /

Τα νέα μας

Παρασκευή, 01 Δεκέμβριος 2023

Επιτυχημένη εκδήλωση του EPLO για την Παγκόσμια Επιτροπή Κράτους Δικαίου στον ΟΗΕ της Νέας Υόρκης

Ο EPLO διοργάνωσε μια παράλληλη εκδήλωση στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στις 30 Νοεμβρίου στις 13.15 για να ενημερώσει τα κράτη σχετικά με τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες της Παγκόσμιας Επιτροπής Κράτους Δικαίου που έχει δημιουργήσει και να εξηγήσει τη χρησιμότητα και το πρόγραμμά της. Η Παγκόσμια Επιτροπή Κράτους Δικαίου ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στην 6η Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το 2021 και συνέρχεται δύο φορές το χρόνο στα κεντρικά γραφεία του Παραρτήματος EPLO στο Κασκάις της Πορτογαλίας.

Σκοπός της είναι η επεξεργασία και προώθηση της ιδέας του Κράτους Δικαίου στο πλαίσιο ενός διαλόγου πολιτισμών και αντιλήψεων καθώς και η παροχή τεχνογνωσίας σε κράτη που επιθυμούν να έχουν την υποστήριξή της σε διάφορες πτυχές της δημόσιας ζωής.

Η παράλληλη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία δύο Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του ΟΗΕ, του κ. Miguel De Serpa Soares, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα για Νομικές Υποθέσεις και  Νομικού Συμβούλου των Ηνωμένων Εθνών που μίλησε στην εκδήλωση και του κ. Miguel Angel Moratinos, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, Ύπατου Εκπροσώπου για τη Συμμαχία Πολιτισμών. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιτροπής Κράτους Δικαίου, κ.Giuliano Amato, πρώην Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου και πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλικής Δημοκρατίας. Την επιτυχημένη αυτή εκδήλωση υποστήριξαν 14 κράτη και τίμησαν με την παρουσία τους μεγάλος αριθμός αξιότιμων συμμετεχόντων.

tags: Παγκόσμια Επιτροπή Κράτους Δικαίου, Εκδήλωση, Ηνωμένα Έθνη .