Νέα /

Τα νέα μας

Τρίτη, 13 Ιούνιος 2023

Απονέμεται στον EPLO καθεστώς παρατηρητή στην Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Ευρώπη

Στις 13 Ιουνίου 2023 στη Γενεύη, η Ομάδα Εργασίας της Σύμβασης Espoo και του Πρωτοκόλλου SEA συμφώνησε ομόφωνα να παραχωρήσει στην EPLO καθεστώς παρατηρητή. Τη θέση του εκπροσώπου κατέχει από πλευράς EPLO η κα Γαρυφαλλιά Σελίμη. Συνεπώς, ο EPLO θα μπορεί να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις της ΟΕ και τις Συναντήσεις των Μερών (MOPs), καθώς και οποιεσδήποτε άλλες συναντήσεις ή εκδηλώσεις που διοργανώνονται από οποιαδήποτε από αυτές τις δύο Πολυμερείς Περιβαλλοντικές Συμφωνίες της UNECE (Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Ευρώπη).

Η UNECE έχει διαπραγματευτεί πέντε περιβαλλοντικές συμβάσεις, γνωστές επίσης ως πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες ή ΜΕΑ. Η Σύμβαση Espoo και το Πρωτόκολλο για τη Θάλασσα είναι μεταξύ αυτών.

Η σύμβαση Espoo (EIA) είναι ένα βασικό μέσο για τη συγκέντρωση όλων των ενδιαφερομένων για κοινοποίηση και διαβούλευση μεταξύ τους για όλα τα μεγάλα υπό εξέταση έργα που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις διασυνοριακά, προκειμένου να αποφευχθεί η περιβαλλοντική ζημιά πριν συμβεί.

Καθορίζει την υποχρέωση των μερών να αξιολογήσουν εκ των προτέρων τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ορισμένων δραστηριοτήτων στο πρώιμο στάδιο του σχεδιασμού. Καθορίζει επίσης τη γενική υποχρέωση των κρατών να κοινοποιούν και να διαβουλεύονται μεταξύ τους για όλα τα μεγάλα υπό εξέταση έργα που είναι πιθανό να έχουν σημαντικές δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις πέραν των συνόρων τους.

Το Πρωτόκολλο SEA ενισχύει τη Σύμβαση Espoo διασφαλίζοντας ότι τα μεμονωμένα Μέρη ενσωματώνουν την περιβαλλοντική αξιολόγηση στα σχέδια και τα προγράμματά τους από τα πρώτα στάδια – συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία των βάσεων για βιώσιμη ανάπτυξη. Το Πρωτόκολλο προβλέπει επίσης εκτεταμένη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης κυβερνητικών αποφάσεων. Το Πρωτόκολλο υπογράφηκε το 2003 από 35 ευρωπαϊκές χώρες και τέθηκε σε ισχύ το 2010. Είναι ανοιχτό σε όλες τις χώρες του ΟΗΕ.

tags: Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Ευρώπη, Σύμβαση Espoo (EIA),Πρωτόκολλο SEA, καθεστώς παρατηρητή