Νέα /

Τα νέα μας

Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2023

Εκπαιδευση Δικαστικών Υπαλλήλων σε θέματα διακίνησης ναρκωτικών, ανθρώπων και λαθρεμπορίας μεταναστών

Πρόγραμμα Κατάρτισης της Eurojust για τα ναρκωτικά και την εμπορία ανθρώπων για δικαστές και εισαγγελείς των χωρών της Νότιας Μεσογείου και των κρατών μελών της Ε.Ε.

Στις 21-24 Φεβρουαρίου 2023, στις εγκαταστάσεις του EPLO στην Αθήνα, o EPLO διοργάνωσε Εκπαιδευτική Συνάντηση Δικαστικών Υπαλλήλων σε θέματα Διακίνησης Ναρκωτικών, Ανθρώπων και Λαθρεμπορίας Μεταναστών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δικαιοσύνης Eurojust EuroMed.

Στo εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετείχαν 21 δικαστές και εισαγγελείς υψηλού επιπέδου από χώρες της Νότιας Μεσογείου και κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα από: Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σλοβενία, Σουηδία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Παλαιστίνη, Λίβανος και το Μαρόκο.

Στόχος της εκπαίδευσης ήταν να προωθήσει και να βελτιώσει τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της Νότιας Μεσογείου για τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων εμπορίας ναρκωτικών, ανθρώπων και λαθρεμπορίας μεταναστών, τα οποία είναι συνήθως διεθνή και έχουν γίνει ολοένα και πιο σημαντικά στην περιοχή της Μεσογείου. 

Με τη διευκόλυνση διεθνών εμπειρογνωμόνων, οι συμμετέχοντες δικαστικοί λειτουργοί ανέλυσαν τις τάσεις και τις προκλήσεις στη δίωξη αυτών των εγκλημάτων και συνεργάστηκαν σε πρακτικές μελέτες περιπτώσεων προκειμένου να εντοπίσουν βέλτιστες πρακτικές και λύσεις για τη βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας. Η εκπαίδευση αφορούσε θέματα όπως η αμοιβαία νομική συνδρομή για τη συλλογή κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων, οι ειδικές τεχνικές έρευνας, ο εντοπισμός και η ανάκτηση εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων και η σύλληψη κατηγορουμένων στο εξωτερικό.

Στη συνεδρία παρευρέθηκε ο κ. Alexandru Frunza-Nicolescu, Νομικός Υπεύθυνος του Προγράμματος EuroMed Justice, ο οποίος επεσήμανε ότι: «Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε και παραδόθηκε σε μια μορφή που διευκόλυνε την ανταλλαγή πρακτικών και εμπειρίας μεταξύ των συμμετεχόντων εισαγγελέων και δικαστών από EU και MENA με έμπειρους εκπαιδευτές. Αποτελούσε επίσης μια καλή ευκαιρία για δικτύωση και δημιουργία οδών για μελλοντική συνεργασία. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες, τους εκπαιδευτές και τους διοργανωτές για τη μεγάλη συμμετοχή και συνεισφορά τους.”

Η κοινοπραξία EPLO και Fondazione SAFE υλοποιούν την Εκπαιδευτική Συνιστώσα του Προγράμματος Eurojust EuroMed Justice (EMJ), η οποία περιλαμβάνει τη διοργάνωση 21 εκπαιδευτικών συνεδριών για περισσότερους από 400 δικαστές και εισαγγελείς.

Το EMJ είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων που έχει σχεδιαστεί για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου διαπεριφερειακού μηχανισμού δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών εταίρων της Νότιας Μεσογείου (https://euromedjustice.eu).

tags: κοινοπραξία EPLO και Fondazione SAFE, Πρόγραμμα Κατάρτισης,Eurojust, ναρκωτικά,εμπορία ανθρώπων, Νότια Μεσόγειος