Νέα /

Τα νέα μας

Πέμπτη, 03 Νοέμβριος 2022

Ολοκληρώθηκε ο ιστότοπος για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Κοσσυφοπέδιο

Ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε πρόσφατα ο ιστότοπος για το Σύστημα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Κοσσυφοπέδιο στη διεύθυνση: www.pronesiaintelektuale.com .

Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «ΕΕ Υποστήριξη για το Σύστημα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Κοσσυφοπέδιο», που χρηματοδοτείται από το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο και υλοποιείται από την IBF International Consulting και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO).

Αποτελεί μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τους επαγγελματίες, τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό σχετικά με το σύστημα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Κοσσυφοπέδιο.

Στόχος του είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ρόλο και τη σημασία των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), τα οποία είναι κρίσιμα για την προώθηση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης στο Κοσσυφοπέδιο.

Ο ιστότοπος διαθέτει μια ευρεία συλλογή εγχειριδίων, κατευθυντήριων γραμμών και άλλων δημοσιεύσεων για επαγγελματίες και ενδιαφερόμενους φορείς, που αφορούν όλα τα στοιχεία των ΔΔΙ συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων, γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης, εμπορικών μυστικών και επιβολής.

Αυτά τα έγγραφα αναφοράς αναπτύχθηκαν από ειδικούς του Κοσσυφοπεδίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στα αλβανικά, σερβικά και αγγλικά.

Ο ιστότοπος περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από κινούμενα σχέδια, βίντεο και κόμικς, τα οποία παρουσιάζουν τις βασικές έννοιες των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας με απλό και αποτελεσματικό τρόπο που είναι προσβάσιμος σε όλο το κοινό.

Επιπλέον, μια ενότητα για τη Νομοθεσία παρέχει συνδέσμους με τη Νομοθεσία -Κύρια και Δευτερεύουσα- που ισχύει για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Κοσσυφοπέδιο.

Σε μια περίοδο τριάμισι ετών, το έργο «ΕΕ Υποστήριξη για το Σύστημα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Κοσσυφοπέδιο» υποστήριξε τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου στην ενίσχυση του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου για τα ΔΔΙ και την ευθυγράμμισή του με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

tags: ιστοτοπος, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, Κοσσυφοπέδιο