Νέα /

Τα νέα μας

Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος 2022

Πραγματοποιήθηκε το τελικό Συνέδριο του Έργου ViW «Φωνές Μεταναστριών»

To Τελικό Συνέδριο του Έργου ViW «Φωνές Μεταναστριών» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 14 Σεπτεμβρίου 2022

Το τελικό συνέδριο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου Erasmus+ «Φωνές Γυναικών Μεταναστριών» (ViW), πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022, 9:30-15:30 Παρασκευή, στις εγκαταστάσεις του EPLO στην Πλάκα, στην Αθήνα.

Το τελικό συνέδριο είχε ως στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, συμπεριλαμβανομένης της χαρτογράφησης περιπτωσιολογικών μελετών και ιστοριών επιτυχίας της ένταξης των μεταναστριών σε όλη την ΕΕ, την ανάπτυξη ενός προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης με θέμα «Ανθρώπινη κινητικότητα, ένταξη και φύλο» επίσης την ανάπτυξη ενός συνόλου πρακτικών συστάσεων πολιτικής για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Το συνέδριο συγκέντρωσε, εκτός από τους εταίρους του έργου, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καθηγητές και φοιτητές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), Ισπανία

LEADER: Universidad Pablo de Olavide, Σεβίλλη, Ισπανία

ΕΤΑΙΡΟΙ: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (GR), Institut de Recherche pour le Développement (FR) ; Universita degli Studi de Firenze (IT) ; Pixel -Associazione Culturale (IT) ; Instituto Politecnico de Braganca (IT) ; Fundacion EMET ARCO IRIS (ES) ; Mirovni Institut (SL)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Οκτώβριος 2020-Σεπτέμβριος 2022.

Ιστότοπος έργου: https://viw.pixel-online.org/index.php

tags: χρηματοδοτούμενο έργο Φωνές Μεταναστριών, ΕΕ, Erasmus+