Νέα /

Τα νέα μας

Τρίτη, 28 Ιούνιος 2022

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για δικαστές και εισαγγελείς από χώρες της Νότιας Μεσογείου

Στις 28-30 Ιουνίου 2022, στις εγκαταστάσεις του στην Αθήνα,  ο EPLO πραγματοποίησε Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Διεθνείς προσπάθειες και βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική διερεύνηση και καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων και της λαθρεμπορίας μεταναστών» για δικαστές και εισαγγελείς από χώρες της Νότιας Μεσογείου, στο πλαίσιο του προγράμματος Eurojust EuroMed Justice.

Την εκπαίδευση παρακολούθησαν 18 δικαστές και εισαγγελείς από επτά χώρες εταίρους του προγράμματος EMJ: Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη και Παλαιστίνη.

Η σύνοδος στόχευε συγκεκριμένα στη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών εταίρων του Νότου στους τομείς της διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων και της λαθρεμπορίας μεταναστών.

Με την υποστήριξη διεθνών εμπειρογνωμόνων, οι επαγγελματίες συζήτησαν τάσεις και ζητήματα στη διακίνηση ναρκωτικών, ανθρώπων και λαθρεμπορίας μεταναστών, τα οποία έχουν γίνει ολοένα και πιο σημαντικά στην περιοχή της Μεσογείου τα τελευταία χρόνια. Οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με την αμοιβαία νομική συνδρομή, τις ειδικές τεχνικές έρευνας, την έκδοση και άλλες μορφές δικαστικής συνεργασίας για την αποτελεσματική καταπολέμηση αυτών των διασυνοριακών εγκλημάτων.

Το EPLO και το Fondazione SAFE εφαρμόζουν την Εκπαιδευτική Συνιστώσα του προγράμματος Eurojust EuroMed Justice (EMJ), το οποίο περιλαμβάνει τη διοργάνωση 21 εκπαιδευτικών συνεδριών για περισσότερους από 450 δικαστές και εισαγγελείς.

Το EMJ είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων που έχει σχεδιαστεί για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου διαπεριφερειακού μηχανισμού δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών εταίρων της Νότιας Μεσογείου (https://euromedjustice.eu).

tags: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, δικαστές και εισαγγελείς, Νότια Μεσόγειος, Πρόγραμμα EMJ