Νέα /

Τα νέα μας

Σάββατο, 02 Ιούλιος 2022

Επιστημονικό Συμβούλιο EPLO στο Κασκάις της Πορτογαλίας

Η δεύτερη συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Παραρτήματος του EPLO στο Κασκάις της Πορτογαλίας πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου στο Casa de Santa Maria . Το Επιστημονικό Συμβούλιο του EPLO εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του  Καθηγητή Jose Manuel Sérvulo Correia, τα μέλη του - τον καθηγητή Luis-Maria Diez-Picaso, τον καθηγητή Σπύρο Βλαχόπουλο, καθώς και τον καθηγητή Rui. Lanceiro, τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Πορτογαλία κ. Ιωάννη Μεταξά, την Εκπρόσωπο του Δήμου Cascais Teresa Violante και τον Διευθυντή του EPLO, καθηγητή κ. Σπυρίδων Φλογαΐτη.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν  σημαντικά θέματα, όπως η περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη των σχέσεων της EPLO με την Κοινότητα των πορτογαλόφωνων χωρών (CPLP) και τις χώρες της Iβηροαμερικανικής ηπείρου (SEGIB), η συνεργασία με τη Βραζιλία, η συμμετοχή του EPLO στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ωκεανούς στη Λισαβόνα και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη διοργάνωση του ετήσιου διεθνούς συνεδρίου του επιστημονικού συμβουλίου του EPLO τον Σεπτέμβριο, μεταξύ άλλων θεμάτων. Μετά τη συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου ακολούθησε γεύμα στη μαρίνα του Cascais.

tags: Κασκάις, Πορτογαλία, Επιστημονικό Συμβούλιο, Παραρτήματα