Νέα /

Τα νέα μας

Πέμπτη, 26 Μάιος 2022

Συνάντηση για το έργο “Voices of Immigrant Women” που συγχρηματοδοτείται απο την Ε.Ε.

Η τέταρτη συνάντηση του έργου “Voices of Immigrant Women” που συγχρηματοδοτείται απο την Ε.Ε. πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αθήνα στις 26 και 27 Μαΐου 2022

 

Ο Ευρωπαικός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) οργάνωσε την τέταρτη συνάντηση του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου «Φωνές Γυναικών Μεταναστριών» στις 26-27 Μαΐου 2022, στην Πλάκα.

Η συνάντηση ήταν αφορμή για τους εταίρους να παρουσιάσουν τα δύο κύρια αποτελέσματα που παρήχθησαν:

1- Χαρτογράφηση περιπτωσιολογικών μελετών για την επιτυχή ένταξη των γυναικών.

2- Ένα πακέτο ηλεκτρονικής μάθησης που προετοιμάζει φοιτητές κοινωνικών επιστημών να ασχοληθούν με την ένταξη των μεταναστριών.

Και να συζητηθεί η προετοιμασία του τρίτου παραδοτέου που προβλέπεται από το έργο:

3- Συστάσεις πολιτικής και πρακτικές  παρεμβάσεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που εμπλέκονται σε όλα τα επίπεδα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις πολιτικές για την ένταξη των μεταναστών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου: https://viw.pixel-online.org/index.php

tags: Έργο “Voices of Immigrant Women” , Ε.Ε.