Νέα /

Τα νέα μας

Πέμπτη, 03 Μάρτιος 2022

Διακήρυξη

Μετά από πρόταση των ακαδημαϊκών κ. Jean-Bernard Auby, καθηγητή στο Sciences-Po, Gordon Antony, καθηγητή στο Queen's University Belfast, Paul Craig, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και Giacinto della Cananea, Καθηγητή στο  Πανεπιστήμιο Bocconi, οι ακόλουθες προσωπικότητες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δημοσίου Δικαίου, υπέγραψαν την ακόλουθη Δήλωση:

«Η Ευρωπαϊκή Ομάδα Δημοσίου Δικαίου, ενόψει  της επίθεσης στο έδαφος και στο λαό της Ουκρανίας:

- επιβεβαιώνει την ισχυρή πεποίθησή της ότι, όπως καθιερώθηκε από τη συνθήκη για την ίδρυση του Συμβουλίου της Ευρώπης, «η επιδίωξη της ειρήνης που βασίζεται στη δικαιοσύνη και τη διεθνή συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ανθρώπινης κοινωνίας και του πολιτισμού»

- επαναλαμβάνει την πίστη της στις αξίες της ατομικής ελευθερίας, της πολιτικής ελευθερίας και του κράτους δικαίου, που «αποτελούν τη βάση κάθε γνήσιας δημοκρατίας»

- επαναλαμβάνει την αντίθεσή της στην αδικαιολόγητη παρέμβαση και επίθεση κατά της εδαφικής ακεραιότητας ενός κυρίαρχου κράτους

- καλεί όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τα υπερεθνικά ιδρύματα να ενεργήσουν με σκοπό την επίτευξη άμεσης και αποτελεσματικής κατάπαυσης του πυρός και την αναζήτηση ειρηνικής και δίκαιης λύσης στις διαφορές»

Υπογράφεται από τις κάτωθι Προσωπικότητες:

 1. Eva Nieto
 2. Michel Fromont
 3. John O’Dowd
 4. Michael Jensen
 5. Bronius Sudavicius
 6. Jorgen Albaek Jensen
 7. Bettina Schöndorf-Haubold
 8. Luis Medina
 9. Simone Torricelli
 10. Marcello Clarich
 11. Alfredo Moliterni
 12. Willemien den Ouden
 13. Anita Rodina
 14. Bernardo Mattarella
 15. Luis Arroyo
 16. Jack Beatson
 17. Viacheslav Tuliakov
 18. Jacqueline Dutheil de la Rochère
 19. Theo Öhlinger
 20. Thomas Groß
 21. Alla Sanchenko
 22. Angelos Pangratis
 23. Jelena Jerinic
 24. Μaryvonne de Saint Pulgent
 25. Υann Aguila
 26. Martin Belov
 27. Semih Gemalmaz
 28. Aldo Travi
 29. Katerina Iliadou
 30. Marco D'Alberti
 31. Rui Lanceiro
 32. Sérvulo Correia
 33. Pascale Idoux
 34. Maria da Glória
 35. Pascale Gonod
 36. Bernard Stirn
 37. Maria Patakyova
 38. María Fraile
 39. Yiannis Drossos
 40. Franz Merli
 41. Roberto Toniatti
 42. Rui Medeiros
 43. Lena Marcusson
 44. Angela Ferrari Zumbini
 45. Hans Christian Röhl
 46. Carmen Plaza
 47. Migena Leskoviku
 48. Jorge Bacelar Gouveia
 49. Stephanie Palmer
 50. Giandomenico Falcon
 51. Matteo Gnes 
 52. Isaac Martin Delgado
 53. Amnon Reichman
 54. John Morison
 55. Juli Ponce
 56. Tatjana Papic
 57. Jens Rytter
 58. Manfred Stelzer
 59. Eleftheria Neframi
 60. Eva Ersbøll
 61. Carol Harlow
 62. Stefano Battini
 63. Hans-Heinrich Trute
 64. Anikó Szalai
 65. Monika Florczak-Wątor 
 66. Barbara Marchetti
 67. Aldo Sandulli
 68. Haris Tsiliotis
 69. Patricia Jonason
 70. Miguel Prata Roque
 71. Serge Dauchy
 72. Christos Gortsos
 73. Sacha Prechal
 74. Jaap de Zwaan
 75. Susana de la Sierra
 76. Maurizia de Bellis
 77. Jacques Ziller
 78. Olli Mäenpää
 79. Elisenda Malaret
 80. Fabian Amtenbrink
 81. 81.Martina Conticelli
 82. David Feldman
 83. Isaac Damsky
 84. Ton van den Brink
 85. Rick Rawlings
 86. Michael Frendo
 87. Argelia Queralt Jiménez
 88. Violeta Beširević 
 89. Fulvio Cortese
 90. Jacobine van den Brink
 91. Stefano Dorigo
 92. Thomas Perroud
 93. Olivier Dubos
 94. Rosemary Jeffrey
 95. Jean-Paul Costa
 96. Stephen Sedley
 97. Ania Salinas
 98. Vincenzo Cerulli Irelli
 99. Andrea Carbone
 100. Herwig Hofmann
 101. Bernardo Ayala
 102. Anita Ušacka 
 103. Edoardo Chiti
 104. Robert Andersen
 105. Johanna Engström
 106. Gerdy Jurgens
 107. Ignacio Borrajo Iniesta
 108. Allan Brewer-Carias
 109. Christian Tomuschat

tags: Ουκρανία, ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα