Νέα /

Τα νέα μας

Πέμπτη, 31 Ιούλιος 2014

Η ισχυρή κοινωνία των πολιτών στη Βοσνία Ερζεγοβίνη διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας

Tα αποτελέσματα του σχεδίου  που χρηματοδοτείται από  την ΕΕ "Ο ρόλος των παιδιών για μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών»  το οποίο υλοποιήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO), σε συνεργασία με Vasa Prava από τον  Ιανουάριο 2013 μέχρι τον Ιούλιο 2014, παρουσιάστηκαν σήμερα στο Σεράγεβο, παρουσία εκπροσώπων της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Β-Ε, του Υπουργείου της Β-Ε Δικαιοσύνης, Υπουργείο της Β-Ε για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους Πρόσφυγες, την Κοινή Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Γραφείο του Εισαγγελέα της Ομοσπονδίας της Β-Ε, Δημοτικό Δικαστήριο του Σεράγεβο, καθώς και εκπρόσωποι της UNICEF, της  Ύπατης Αρμοστείας, της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών και διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Το συμπεράσματα παρουσιάστηκαν αρχικά στο εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε μια ημέρα πριν από την τελετή λήξης. Το εργαστήριο έφερε σε επαφή  ενδιαφερόμενους και εμπειρογνώμονες σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, εκπροσώπους των αρχών της Β-Ε και διεθνών οργανισμών, ιδρύματα κοινωνικής εργασίας, δικηγόρους, ανεξάρτητους νομικούς παρόχους βοήθειας, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, για να συζητήσουν τις βασικές διαπιστώσεις του έργου σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων των παιδιών και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ειδικότερα, υπάρχουν κενά εφαρμογής και πρακτικά εμπόδια στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα ευάλωτα παιδιά 

Στο σχέδιο: «Ο ρόλος των παιδιών για μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών", μεταξύ άλλων, συμπεριελήφθη δημοσίευση  με ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις που βασίζονται στην έρευνα σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων των παιδιών και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη: Το βιβλίο αυτό θα χρησιμοποιηθεί από τις αρχές της Β-Ε και από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Β-Ε ως βάση για τα μελλοντικά σχέδια και τις μεταρρυθμίσεις.

 «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους Βόσνιους εταίρους και την κοινωνία των πολιτών στην προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού», είπε η Ναταλία Ντιανίσκοβα, Επικεφαλής του Τμήματος Πτητικής Λειτουργίας για την κοινωνική ανάπτυξη, την κοινωνία των πολιτών και τη διασυνοριακή συνεργασία στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη και πρόσθεσε: «Είναι ένα από τα μικρότερα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι πολύ σημαντικό, διότι ο στόχος είναι η ενίσχυση του  ρόλου των παιδιών και των δικαιωμάτων τους στην κοινωνία,έτσι ώστε να προστατευτούν  τα ίδια και τα δικαιώματά τους στη Βοσνία- Ερζεγοβίνη».

Ο στόχος του έργου «Ο ρόλος των παιδιών για μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών» είναι η προώθηση της ανάπτυξης μιας πιο δυναμικής κοινωνίας των πολιτών, η οποία συμμετέχει ενεργά στη δημόσια συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική ένταξη, καθώς και  σύστημα δικαιοσύνης προσαρμοσμένο στο παιδί στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

tags: Σερβία, παιδιά, δικαιώματα, EPLO,