Νέα /

Τα νέα μας

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2022

Ο EPLO στηρίζει το έργο STAND UP «ενάντια στο μίσος, τις διακρίσεις και την μισαλλοδοξία στην ΕΕ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) συμμετέχει ως εταίρος σε ένα νέο έργο, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΓΔ Δικαιοσύνης και Υποθέσεων Καταναλωτών, Πρόγραμμα CERV). Η κοινοπραξία περιλαμβάνει επτά οργανισμούς, που εκπροσωπούν τέσσερις χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία) και διευθύνεται από την Εισαγγελία του Τρέντο της Ιταλίας. 

Το έργο Stand Up στοχεύει στη δημιουργία ενός μοντέλου συνεργασίας πολλαπλών φορέων υπό την καθοδήγηση της δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του εγκλήματος μίσους.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

1. Ενίσχυση της συνεργασίας πολλών φορέων για την καταπολέμηση του εγκλήματος μίσους με τη θέσπιση εναρμονισμένων ορισμών του εγκλήματος μίσους, ενσωματωμένοι σε ένα πλαίσιο σχεδίου συνεργασίας

2. Τυποποίηση των διαδικασιών αναφοράς μέσω του συν-σχεδιασμού και επικύρωσης εντύπων αναφοράς για υπηρεσίες επιβολής του νόμου και ΟΚΠ/ΜΚΟ

3. Να εμβαθύνουν την κατανόηση των φαινομένων της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους από τους σχετικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των συναισθημάτων πίσω από αυτά σε τοπικό επίπεδο μέσω ενισχυμένων εργαλείων και δεξιοτήτων παρακολούθησης.

4. Ενίσχυση της υποστήριξης των θυμάτων μέσω της ευαισθητοποίησης και των δεξιοτήτων σχετικά με την «ευαίσθητη έρευνα» και τη δίωξη μέσω των οποίων «τα θύματα αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ευαίσθητο, προσαρμοσμένο, επαγγελματικό και χωρίς διακρίσεις τρόπο».

5. Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαίδευσης για ΟΚΠ, LEA και εισαγγελείς και δικαστές σχετικά με την αναφορά, τη διερεύνηση, τη δίωξη και την πρόληψη (RIPP) εγκλημάτων μίσους και διακρίσεων, με παράλληλη υποστήριξη των θυμάτων.

Η εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 2 Φεβρουαρίου 2022 ήταν μια ευκαιρία για τους εταίρους να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες, τις μεθόδους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα του έργου, καθώς και να γνωριστούν μεταξύ τους.

Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και θα διαρκέσει δύο χρόνια.

 

tags: Ευρωπαϊκή Ένωση, ΓΔ Δικαιοσύνης και Υποθέσεων Καταναλωτών, εγκλήματα μίσους,