Νέα /

Τα νέα μας

Δευτέρα, 31 Μάιος 2021

Ενώνουν τις δυνάμεις τους το Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης του EPLO και το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Συμβουλίου της Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του, Σίμο Αναστασόπουλο και τη Γενική  Διευθύντρια του, Βενετία Κουσία και του Ινστιτούτου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, εκπροσωπούμενο από  τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Φλογαΐτη και τον Διευθυντή του Ινστιτούτου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη κ. Σπύρο Κουβέλη.

Στο μνημόνιο αυτό αποτυπώνεται η πρόθεση των δυο φορέων να συνεργαστούν για την προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης και των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs), της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και των αρχών του ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση) στις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις στην Ελλάδα ως μέσο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συνεργάζεται και προωθεί συνέργειες με παγκοσμίως αναγνωρισμένα ιδρύματα και οργανισμούς και επικεντρώνεται στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας σχετικά με την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, την αειφορία μαζί με τα κοινωνικά θέματα που απορρέουν από αυτές τις προκλήσεις.

Η συνεργασία του Ινστιτούτου με φορείς του ιδιωτικού τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντική, και εξίσου αναγκαία με εκείνη που αφορά τους φορείς του Κράτους, με τους οποίους το Ινστιτούτο έχει ήδη πολύ καλή συνεργασία, ώστε η Βιώσιμη Ανάπτυξη να γίνει κεντρικό μέρος της στρατηγικής τους και να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Ευρώπη και τις διεθνείς αγορές.

Το Συμβούλιο της Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδα με την εξειδίκευσή του σε θέματα ανταγωνιστικότητας πρωτοστατεί σε κάθε πρωτοβουλία προκειμένου η οικονομία της Ελλάδας να γίνεται πιο ανταγωνιστική και να προωθείται η κοινωνική ευημερία.Τα θέματα της αειφορίας αποτελούν μαζί με την τεχνολογία την αιχμή του δόρατος για τη βιώσιμη ανάπτυξη με τη συνδρομή βεβαίως και του ανθρώπινου δυναμικού.

Η υπογραφή του Μνημονίου ορίζει την απαρχή μιας μακράς επωφελούς συνεργασίας, και για τους δύο οργανισμούς, με κοινωνικό αντίκτυπο και με εξεύρεση λύσεων για τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα, την Ευρώπη, και παγκοσμίως.

 

tags: Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μνημονιο συνεργασίας, Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας