Νέα /

Τα νέα μας

Παρασκευή, 14 Μάιος 2021

Open Class από τον Giacinto Della Cananea

Δωρεάν διαδικτυακά Σεμινάρια από την European Law and Governance School, το Διεθνές Πανεπιστήμιο του EPLO

14 Μαΐου 2021, 17.00

Το ELGS διοργανώνει μια σειρά διαλέξεων κάθε χρόνο δωρεάν για το κοινό. Στις 14 Μαΐου στις 17.00, εγγραφείτε δωρεάν για να παρακολουθήσετε μια διάλεξη στα αγγλικά του Giacinto Della Cananea, Προέδρου της Διδακτικής Ομάδας του Πανεπιστημίου ELGS και Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Bocconi της Ιταλίας.

Εγγραφείτε στέλνοντας ένα email στο info@elgs.eu εκφράζοντας εκτός από την προθυμία σας να συμμετάσχετε στο μάθημα, εάν θέλετε να λαμβάνετε πληροφορίες από το ELGS για τα εκπαιδευτικά του προγράμματα και τις εκδηλώσεις του.

Σεμινάριο

The Two Visions of Europe ( Οι δυο όψεις του οράματος για την Ευρώπη) 

Giacinto della Cananea Πρόεδρος του A Συμβουλίου της ELGS, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Bocconi, Μιλάνο, Ιταλία.

Ο Giacinto della Cananea είναι δικηγόρος δημοσίου δικαίου, με ερευνητικά ενδιαφέροντα που καλύπτουν τόσο το διοικητικό δίκαιο όσο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τρεις τομείς: συγκριτικό δίκαιο των διοικητικών διαδικασιών, συγκριτική μεθοδολογία του νόμου, καθώς και το δημοσιονομικό δίκαιο και τον έλεγχο της δημόσιας διοιίκησης. Πρόσφατα, διορίστηκε πρόεδρος της διυπουργικής επιτροπής για τη φορολογική δικαιοσύνη, η οποία συγκροτήθηκε από κοινού από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιταλίας.
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης «La Sapienza» και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Φλωρεντία). Το 2016 του έχει απονεμηθεί μια επιχορήγηση από τον Ευρωπαίο
Συμβούλιο Έρευνας για το ερευνητικό έργο «Ο κοινός πυρήνας των ευρωπαϊκών διοικητικών νόμων», για μια περίοδο πέντε ετών. Είναι  καθηγητής νομικής στην Ιταλία από το 2001 και δικηγόρος. Έχει επίσης επιλεγεί από την ιταλική κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο για διάφορες θέσεις, συμπεριλαμβανομένης και αυτής στο διοικητικό συμβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (2013-2017).
 

tags: Δωρεάν διαδικτυακά Σεμινάρια, Ευρωπαική Ενωση, Τζιατσίντο ντελα Κανανέα, Ευρώπη