Νέα /

Τα νέα μας

Τρίτη, 24 Μάρτιος 2020

Σύσταση Επιτροπής για το "Μέλλον της Ευρώπης" από τον EPLO

Τη σύσταση Επιτροπής για το «Μέλλον της Ευρώπης» αποφάσισε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO). Η επιτροπή αυτή φιλοδοξεί να συμβάλει στην προετοιμασία των ελληνικών θέσεων ενόψει της «Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης».

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα αρχίσει την Ημέρα της Ευρώπης - την 9η Μαΐου 2020 και θα διαρκέσει δυο χρόνια. Η επιτροπή του ΕPLO θα λειτουργήσει στο πλαίσιο των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12 Δεκεμβρίου 2019, του Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15 Ιανουαρίου 2020 και της Ανακοίνωσης της Επιτροπής της 22 Ιανουαρίου 2020. Η επιτροπή θα διοργανώσει στρογγυλά τραπέζια και άλλες εκδηλώσεις διαβούλευσης, καθώς καyι στοχευμένες θεματικές ημερίδες που θα αξιοποιήσουν τα πορίσματα της διαβούλευσης.

Η επιτροπή θα συντάσσει επίσης κείμενα θέσεων στα επί μέρους θέματα της διαβούλευσης καθώς και σε άλλα ειδικότερα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, που έχουν σχέση με το μέλλον της Ευρώπης, όπως λχ. η μετανάστευση, η νησιωτικότητα, η προστασία των εξωτερικών συνόρων, η άμυνα, κλπ.

Παράλληλα, ο EPLO αποφάσισε να δημιουργήσει πανευρωπαϊκή Επιτροπή για την  προετοιμασία θέσεων και προτάσεων για το μέλλον της Ευρώπης, τόσο στο πλαίσιο αυτής της Διάσκεψης όσο και της Διακυβερνητικής Διάσκεψης που θα ακολουθήσει μετά το πέρας των εργασιών της πρώτης, με αντικείμενο την αναθεώρηση των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

tags: Ευρώπη, μέλλον της Ευρώπης, επιτροπή EPLO