Νέα /

Τα νέα μας

Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2019

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του EPLO και της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη στις 17 Σεπτεμβρίου, 2019 μεταξύ της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης εκπροσωπούμενης  από τον κ. Δημήτριο Κιρμικίρογλου, Πρόεδρο της Ένωσης  και του EPLO, εκπροσωπούμενου από τον Διευθυντή του, κ. Σπυρίδωνα Φλογαΐτη. 

H Συμφωνία έχει στόχο την από κοινού υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στη διάδοση της γνώσης στη Δημόσια Διακυβέρνηση και το Δημόσιο Δίκαιο και την προώθηση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης  εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στα κοινωνικά δικαιώματα με τελικό στόχο την ανάδειξη μιας νέας, αποτελεσματικότερης  και αποδοτικότερης διοίκησης προς όφελος του Πολίτη.

Το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει: τη συνεργασία των δύο μερών για την επιστημονική συν-επιμέλεια ειδικής ετήσιας έκθεσης για τη Δημόσια Διοίκηση στο ευρύτερο πλαίσιο της έκδοσης Περιοδικού «Διοικητική Μεταρρύθμιση», τη συνεργασία των δύο μερών με τη συμμετοχή και συμβολή της ΕΝΑΠ και των μελών της για την ανάπτυξη και βελτίωση της «Πλατφόρμας Καινοτομιών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (SmartGov του Ινστιτούτου Τοπικής Διακυβέρνησης και  Καινοτόμων Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), τη συνδιοργάνωση ετήσιου συνεδρίου στο πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Διακυβέρνησης,  τη συνεργασία των δυο μερών σε μελέτες, έργα και δράσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), όπου αυτό είναι δυνατό, με στόχο την αναβάθμιση της συμμετοχής των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και έργα.

tags: Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, ΕPLO, Μνημόνιο Συνεργασίας, διάδοση γνώσης, Δημόσια Διακυβέρνηση, Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Μεταρρύθμιση, κοινωνικά δικαιώματα, Περιοδικό "Διοικητική Μεταρρύθμιση", Πλατφόρμα Καινοτομιών, Τοπική Αυτοδιοίκηση, (SmartGov), ετήσιο συνέδριο

Ο κ. Δ. Κιρμικίρογλου, Πρόεδρος Ένωσης Αποφ. Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, ο Καθ. Σ. Φλογαΐτης, Διευθυντής EPLO
Ο κ. Δ. Κιρμικίρογλου, Πρόεδρος Ένωσης Αποφ. Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, ο Καθ. Σ. Φλογαΐτης, Διευθυντής EPLO
Κατα την τελετή υπογραφής της συμφωνίας

Εγγραφείτε στο newsletter μας
για να λαμβάνετε τα νέα μας!