Νέα /

Τα νέα μας

Τετάρτη, 04 Σεπτέμβριος 2019

Συμφωνία Σύμπραξης μεταξύ του ΕPLO και του United Nations System Staff College (UNSSC)

Συμφωνία Σύμπραξης υπεγράφη στις 4 Σεπτεμβρίου, 2019 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), εκπροσωπούμενου  από τον Διευθυντή του, κ. Σπυρίδωνα Φλογαΐτη και του United Nations System Staff College (UNSSC), εκπροσωπούμενου από τον Διευθυντή του Δρ. Jafar Javan.

Το United Nations System Staff College ιδρύθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ως θεσμικό όργανο για τη διαχείριση της γνώσης σε ολόκληρο το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση του προσωπικού του συστήματος.

H Συμφωνία προβλέπει τη συνεργασία σε οποιονδήποτε τομέα που σχετίζεται με την εκπαίδευση ή την επαγγελματική προώθηση στο πλαίσιο των δράσεων της UNSSC και του EPLO. Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς συνεργασίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή εκπαιδευτικών και μαθησιακών δράσεων, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων επιπέδου Master, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας την εμπειρία και γνώση των δύο φορέων. Επιπλέον, το UNSSC θα προσφέρει στον EPLO την εμπειρία του σε επίπεδο στρατηγικής ηγεσίας και διαχείρισης προγραμμάτων ανάπτυξης για το προσωπικό του EPLO.

tags: EPLO, United Nations System Staff College (UNSSC), Γενική Συνέλευση Ηνωμένων Εθνών, συμφωνία σύμπραξης, εκπαίδευση, επαγγελματική προώθηση, ανάπτυξη, παροχή εκπαιδευτικών δράσεων,μαθησιακών δράσεων, Master προγράμματα, αμιβαίο ενδιαφέρον, προγράμματα ανάπτυξης