Νέα /

Τα νέα μας

Πέμπτη, 03 Ιανουάριος 2019

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Άρθρων για το περιοδικό European Politeia

To περιοδικό European Politeia προσκαλεί σε υποβολή άρθρων για τις επόμενες έκδοσεις του.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής: 30.04.2019.

Απαιτείται αρχικά η υποβολή μιας σύντομης παρουσίασης (300 λέξεων) προκειμένου να περάσει για έγκριση από τη συντακτική επιτροπή.

Οι προσκλήσεις υποβολής άρθρων αφορούν στα ακόλουθα θέματα. Ανατρέξτε στα συνημμένα για περισσότερες πληροφορίες:

- Δέκα χρόνια μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας

- Τα Βαλκάνια στην Ευρώπη: Μια περιοχή που μετασχηματίζεται;

- Το κράτος δικαίου και η άνοδος των «λαϊκών δημοκρατιών»: μια Ένωση χωρίς φιλελεύθερες αρχές;

Στείλτε τη σύντομη παρουσίασή σας και (αφού εγκριθεί) το τελικό χειρόγραφο στους συντάκτες (nikos@scandamis.org ή/και mperakis@law.uoa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του περιοδικού http://www.eplopublications.eu/europeanpoliteia.html

tags: Ευρωπαϊκή Πολιτεία, πρόσκληση υποβολής άρθρων, εκδόσεις