Νέα /

Τα νέα μας

Δευτέρα, 05 Νοέμβριος 2018

Eκπαιδευτικό εγχειρίδιο για αστυνομικούς διαθέσιμο online

Εκδόθηκε και προσφέρεται online εδώ το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, με τίτλο “Towards a victim-centered police response“, που συντάχθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Protasis στο οποίο συμμετέχουν 6 Οργανισμοί, 3 Αssociate Partners και ηγείται ο EPLO. To εγχειρίδιο βασίζεται σε υπάρχουσες γνώσεις και έρευνες από προηγούμενα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διεπιστημονικές έρευνες και θεωρίες, στην ακαδημαϊκή, ερευνητική και πρακτική εμπειρία των συγγραφέων με την ομάδα στόχου – θύματα εγκλημάτων με ειδικές ανάγκες προστασίας – καθώς και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια διήμερης επίσκεψης εργασίας στο Λονδίνο. 

Βασιζόμενο σε διεπιστημονικές έρευνες και θεωρίες, το παρόν εγχειρίδιο φιλοδοξεί να χρησιμεύσει ως πρακτικό εργαλείο για την υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης που συνδυάζει τη θεωρητική γνώση και τις πρακτικές δεξιότητες στην εκπαίδευση των αστυνομικών, των αρχών ποινικής δικαιοσύνης και των επαγγελματιών πρώτης γραμμής.

PROTASIS is funded under the EC Grant Agreement JUST/2015/RDAP/AG/VICT/9318

tags: εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τα δικαιώματα των θυμάτων βίας, αστυνομία, διωκτικές αρχές