Σχετικά / Όργανα /

Ινστιτούτο για την Παγκόσμια Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών Υγείας (IGHER)

Ινστιτούτο για την Παγκόσμια Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών Υγείας (IGHER)

Στόχοι και πεδίο εφαρμογής

Η πανδημία Covid-19 κατέδειξε την αδυναμία και την μη προετοιμασία των εθνικών συστημάτων να προστατεύσουν τους πολίτες τους και να ανταποκριθούν σε παγκόσμιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία. Είναι απαραίτητο να είμαστε προετοιμασμένοι για νέες πανδημίες και άλλα είδη παγκόσμιων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την υγεία, χτίζοντας την ανθεκτικότητα των εθνικών συστημάτων υγείας λαμβάνοντας υπόψη εμπειρίες εθνικές και υπερεθνικές.

Για το λόγο αυτό, ο EPLO, με Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2021, ίδρυσε το Ινστιτούτο για την Παγκόσμια Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Υγείας (IGHER), στην έδρα του EPLO στη Ρώμη.

Το IGHER ιδρύθηκε με σκοπό την προώθηση της έρευνας, ανάπτυξης μελετών, απόψεων, εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα των έκτακτων περιστατικών υγείας παγκόσμιας ή πολυεθνικής διάστασης. Το πεδίο ενδιαφέροντος του IGHER περιλαμβάνει τη μελέτη και έρευνα καταστάσεων που χαρακτηρίζονται ως παγκόσμιες ή/και διεθνείς καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία, με στόχο τον εντοπισμό των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείρισή τους, τα μοντέλα δημόσιας επικοινωνίας, τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται τόσο στη νομοθεσία όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

Για το σκοπό αυτό, το IGHER:

α) ενθαρρύνει και (συν) διοργανώνει αναλύσεις, μελέτες, έρευνες, συνέδρια, διαλέξεις, σεμινάρια, συζητήσεις, συναντήσεις και δημοσιεύσεις στον τομέα της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης υγείας. Τονώνει επίσης το ακαδημαϊκό, πανεπιστημιακό και δημόσιο ενδιαφέρον για τη γνώση, τη λογική, τη θεωρία και τη διαχείριση των συστημάτων έκτακτης ανάγκης για την υγεία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

β) ενθαρρύνει και (συν) διοργανώνει μαθήματα, προγράμματα κατάρτισης, πρακτικές δραστηριότητες στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης·

γ) παρέχει συμβουλευτική και συντάσσει εκθέσεις στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης·

δ) προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την επίτευξη των στόχων του.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διευθυντής του IGHER είναι ο Καθηγητής Matteo Gnes. Είναι τακτικός καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Urbino Carlo Bo (Ιταλία), όπου είναι υποδιευθυντής του Νομικού Τμήματος και συνδιευθυντής του Master in Administrative Sciences and Innovation της δημόσιας διοίκησης των Πανεπιστημίων Urbino και Macerata . Έχει διδάξει σε πολλά Ιταλικά και ξένα Πανεπιστήμια και έχει διατελέσει Πρόεδρος Διακεκριμένων Διαλέξεων Fulbright στο Πανεπιστήμιο Gerogetown (Washington DC, ΗΠΑ). Είναι ειδικός στους τομείς της χρήσης εξουσιών έκτακτης ανάγκης, του ανταγωνισμού μεταξύ έννομων τάξεων, της λειτουργίας των δημοσίων διοικήσεων. Έχει γράψει εκτενώς για την απόκριση στην έκτακτη ανάγκη Covid-19. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δημοσίου Δικαίου (EGPL). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ιδρύματός του. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στο ακαδημαϊκό του email (matteo.gnes@uniurb.it) ή στο email του EPLO (mgnes@eplo.int).

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

Ο Διευθυντής του IGHER υποστηρίζεται από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από κορυφαίους επιστήμονες και εμπειρογνώμονες πεδίων που σχετίζονται με την Παγκόσμια Αντιμετώπιση Έκτακτης Ανάγκης Υγείας από όλο τον κόσμο, προσφέροντας την ακαδημαϊκή του εμπειρία όταν χρειάζεται.

Τα σημερινά μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, που ορίζονται με Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής EPLO, είναι:

Ο Antonio Bartolini είναι τακτικός καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Περούτζια, Ιταλία. Υπήρξε σύμβουλος για τη δημόσια διοίκηση και θεσμικές μεταρρυθμίσεις και σύμβουλος για την υγεία.της Περιφέρειας της Ούμπρια. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δημοσίου Δικαίου (EGPL). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ιδρύματός του.

Η Martina Conticelli είναι καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Tor Vergata της Ρώμης. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δημοσίου Δικαίου (EGPL), του Δικτύου Ερευνών για το Διοικητικό Δίκαιο της ΕΕ (ReNEUAL) και του Δικτύου Διακρατικού Διοικητικού Δικαίου. Συντόνισε τη Μονάδα Tor Vergata στο πλαίσιο του έργου CoCEAL ERC και συμμετείχε στις Δραστηριότητες Jean Monnet. Ήταν Jemolo Fellow στο Nuffield College (Οξφόρδη) και επισκέπτρια ερευνήτρια/προσκεκλημένη ομιλήτρια στον Καναδά, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία. Οι πρόσφατες εργασίες της περιλαμβάνουν απαλλοτριώσεις, ρυθμιστικές αναλήψεις, υγειονομική περίθαλψη, διαδικαστικές απαιτήσεις σε εθνικές διοικητικές διαδικασίες, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διαδικασίες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του ιδρύματός της.

Ο Γιάννης Δρόσος είναι ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το κύριο πεδίο της ερευνητικής και ακαδημαϊκής του δραστηριότητας είναι το Δημόσιο Δίκαιο και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EPLO, πρώην Μέλος του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου της Ελλάδας. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων και άρθρων στον τομέα της ειδικότητάς του. Το τελευταίο του βιβλίο είναι το «The flight of Icarus. Ευρωπαϊκές νομικές απαντήσεις που προκύπτουν από τη χρηματοπιστωτική κρίση» (Hart Publishing, 2020).

Ο Pascale Gonod είναι τακτικός καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή της Σορβόννης - Πανεπιστήμιο Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), ανώτερο μέλος του Institut universitaire de France (2011-2016), διευθυντήςτου Master 2 στο Θεμελιώδες Δημόσιο Δίκαιο. Ήταν μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Διοικητικών Δικαστηρίων και Διοικητικών Εφετείων (2015-2018), και μέλος από το 2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαιοσύνης ενώ από το 2020  συμμετέχει στην Ανώτατη Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διδάσκει γενικά διοικητικό δίκαιο, διοικητικό δικαστικό δίκαιο, διοικητική επιστήμη και συγκριτικό διοικητικό δίκαιο. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες και οι δημοσιεύσεις του επικεντρώνονται σε αυτούς τους τομείς και στην ιστορία της νομικής σκέψης. Είναι συγγραφέας πολλών έργων σχετικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας και τη διοικητική δικαιοσύνη και συμμετέχει σε διάφορες ευρωπαϊκές ομάδες δημοσίου δικαίου. Διευθύνει τη συλλογή «Rivages du droit» (Dalloz). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του ιδρύματός του.

Η Sanja Krestalica είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και στο δίκαιο της ΕΕ στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ανατολικού Σεράγεβο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ιδρύματός της.

Η Elisenda Malaret Garcia είναι τακτική καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου στο Universidad de Barcelona (Ισπανία). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ιδρύματός της.

Η Elisa Scotti είναι τακτική καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου. Είναι Διευθύντρια του Διαπανεπιστημιακού Master in Administrative Sciences and Innovation in Public Administration (UniMC-UniUrb), ιδρυτικό μέλος του Global Pandemic Network – GPN και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του, μέλος του συμβουλίου καθηγητών του διδακτορικού μαθήματος για Αγορές, Επιχειρήσεις και Καταναλωτές στο Πανεπιστήμιο Roma Tre; μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιταλικής Ένωσης Αστικού Δικαίου (AIDU). ιδρυτικό μέλος της Ιταλικής Ένωσης Περιβαλλοντικού Δικαίου (AIDA-Ambiente). μέλος της Ιταλικής Ένωσης Καθηγητών Οικονομικού Δικαίου (ADDE). μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιταλικής Ένωσης Αστικού Δικαίου (AIDU). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ιδρύματός της.

 

Πρόσφατες και μελλοντικές δραστηριότητες

Το IGHER υποστήριξε το Παγκόσμιο Δίκτυο για  την Πανδημία – GPN στη διοργάνωση του Τέταρτου Παγκόσμιου Webinar του, που πραγματοποιήθηκε  στις 7 Ιουνίου 2022, με θέμα  «Συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε καιρό κρίσης. Χτίζοντας άμυνες λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία COVID-19». 
 

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας
για να λαμβάνετε τα νέα μας!