Εκδηλώσεις /

Εκδηλώσεις

Παρασκευή, 10 Σεπτέμβριος 2021

32η Ετήσια Συνάντηση της Επιστημονικής Ομάδας του EPLΟ

32η Ετήσια  Συνάντηση της Επιστημονικής Ομάδας του EPLΟ 2021

THE STATE AS THE PROTECTOR/ GUARANTOR OF LAST RESORT


O EPLO διοργανώνει για μια ακόμη χρονιά την Ετήσια Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δημοσίου Δικαίου (EGPL) με θεματική THE STATE AS THE PROTECTOR/ GUARANTOR OF LAST RESORT στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στα Λεγραινά, 10-11 Σεπτεμβρίου 2021. Η ετήσια Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δημοσίου Δικαίου η οποία λειτουργεί ως το Επιστημονικό Συμβούλιο του EPLΟ αποτελείται από ακαδημαϊκούς του δημοσίου δικαίου, δικαστές ανωτάτων δικαστηρίων και νομικούς από όλο τον κόσμο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, 2021

9.15-13.00 Πρώτη Ενότητα
Εισαγωγή ‘The State in Emergency Situations’

Εισηγητές
Καθηγητής Martin Nettesheim, Πανεπιστήμιο Tübingen, Γερμανία
Καθηγήτρια Susana de la Sierra, Πανεπιστήμιο Castilla-La Mancha, Ισπανία
Καθηγητής, Matteo Gnes, Πανεπιστήμιο Urbino Carlo Bo, Ιταλία

13.00-14.00 Διάλειμμα

14.00-17.30 Δεύτερη Ενότητα
‘Emergency powers and rights/duties of citizens’

Εισηγητές
Καθηγητής Σπυρίδων Βλαχόπουλος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα
Καθηγήτρια Patricia Jonason, Πανεπιστήμιο Södertörn, Σουηδία 
Καθηγητής Emmanuel Cartier, Πανεπιστήμιο  Lille, Γαλλία
Καθηγήτρια Isabel Maravall, Πανεπιστήμιο Loyola, Ισπανία
Καθηγητής Armin von Bogdandy, Max Planck Ινστιτούτο Δημοσίου και Διεθνούς Δικαίου, Γερμανία

Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021

9.15-13.00 Τρίτη Ενότητα
Τhe response to the COVID-19 pandemic

Εισηγητές
Καθηγητής Fabian Amtenbrink, Εράσμειο Πανεπιστήμιο του Ρότερνταμ, Ολλανδία
Καθηγητής Χρήστος Γκόρτσος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα
Καθηγητής Michael Brenner, Πανεπιστήμιο Jena, Γερμανία

13.00-14.00 Διάλειμμα

14.00-16.30 Τέταρτη Ενότητα

14.00-15.30 Εργαστήριο

15.30-16.30 Πέμπτη Ενότητα

Πρόεδρος: Καθηγητής Sabino Cassese, Πανεπιστήμιο La Sapienza, Ιταλία

26η Συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δημοσίου Δικαίου που ενεργεί ως το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του EPLO, Βραβείο Διατριβής 2020, Έκθεση της Επιτροπής Βραβείων Διατριβής του 2021, άλλα διοικητικά θέματα.

17.00-20.00 Γενικά Συμπεράσματα

Καθηγήτρια Luis María Díez-Picazo, Ανώτατο Δικαστήριο, Ισπανία