Εκδηλώσεις /

Εκδηλώσεις

Τετάρτη, 02 Ιούνιος 2021

Διαδικτυακή Συζήτηση για το Φορολογικό Πιστοποιητικό

H Ακαδημία Φορολογίας και Λογιστικής (TaxAcademy) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) διοργάνωσε με επιτυχία διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «10 Χρόνια Φορολογικού Πιστοποιητικού Αποτίμηση και Προοπτικές του Θεσμού».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Γιώργος Μαυραγάνης, Πρόεδρος της Ακαδημίας καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες αναφερόμενος στη λειτουργία της Ακαδημίας και κάνοντας μικρή εισαγωγή στο θέμα. Στη συνέχεια διατύπωσαν τις απόψεις τους για το θεσμό ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος ΕΛΤΕ κ. Πάνος Γιαννόπουλος, το μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ κ. Ιωάννης Κωσταρέλλης σε αναπλήρωση του κ. Γιώργου Σαμοθράκη, ο συντονιστής Φορολογικής Επιτροπής ΣΕΒ κ. Κώστας Σφακάκης, ο καθηγητής Λογιστικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ακαδημίας κ. Κώστας Καραμάνης. Ακολούθησε συζήτηση με συντονιστή το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Tax Academyμε τους επικεφαλής / αρμόδιους για το φορολογικό πιστοποιητικό μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών αλλά και εκπροσώπους εταιρειών οι οποίοι διατύπωσαν τις σκέψεις τους και τους προβληματισμούς τους για την εφαρμογή του φορολογικού πιστοποιητικού τα τελευταία 10 χρόνια. 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση αναφέρθηκαν στα οφέλη της εφαρμογής του φορολογικού πιστοποιητικού όπως είναι η αύξηση των φορολογικών εσόδων, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η μείωση του κόστους του ελεγκτικού μηχανισμού και η αποσυμπίεσή του καθώς γίνεται αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων του. Μετά από 10 χρόνια εφαρμογής όλοι συμφώνησαν ότι έχει πλέον εμπεδωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και διαφάνειας ανάμεσα στη Φορολογική Διοίκηση, τις επιχειρήσεις και τους ορκωτούς ελεγκτές το οποίο οδηγεί σε μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων,σε μεγαλύτερη φορολογική ασφάλεια και σε έγκαιρη είσπραξη περισσότερων φόρων. Επισημάνθηκε ότι παρ’ όλο που το πιστοποιητικό είναι προαιρετικό οι περισσότερες επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές επιθυμούν την λήψη του καθώς προτιμούν να αποδίδουν έγκαιρα τους φόρους έτσι ώστε στην περίπτωση ενός μελλοντικού επανελέγχουνα νιώθουν πιο ασφαλείς. Η εφαρμογή του φορολογικού πιστοποιητικού τονίστηκε ότι αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τα οικονομικά επιτελεία των εταιρειών προκειμένου να λάβουν αποφάσεις σε μετατροπές, εξαγορές, συγχωνεύσεις,να οργανώνονται καλύτερα ενόψει φορολογικών ελέγχων, ενώ υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και στην οικονομική διεύθυνση και τη διοίκηση της εταιρείας ιδίως σε ομίλους πολυεθνικών. Από τη συζήτηση προέκυψε ότι η εφαρμογή του θεσμού συνέβαλε στην επίτευξημεγαλύτερης ωριμότηταςστο φορολογικό μας σύστημα. 
Μεταξύ των προβλημάτων που έχουν ανακύψει σε αυτά τα 10 χρόνια εφαρμογής του αναφέρθηκαν οι αρκετές τροποποιήσεις στη νομοθεσία, η επιβολή υπερβολικών προστίμων στους ορκωτούς ελεγκτές παρά την παραγραφή και πολλές φορές χωρίς να δοθεί το δικαίωμα ακρόασης σε αυτούς, η μεγαλύτερη εσωτερική πληροφόρηση των ελεγκτών της ΑΑΔΕ και η μη δυνατότητα παροχής secondopinionτων ορκωτών ελεγκτών σε περίπτωση που ανακύψουν νέα δεδομένα μετά το πιστοποιητικό τα οποία γνωρίζουν οι φορολογικοί ελεγκτές, η διαφορετική βάση και ο διαφορετικός χρόνος στα οποία λειτουργούν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και οι ορκωτοί ελεγκτές,η επιβάρυνση του κόστους των φορολογικών ελέγχων στους φορολογούμενους καθώς και η ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων που υπάρχει μεταξύ των ορκωτών ελεγκτών και των πελατών τους. Η θέσπιση της δεσμευτικής γνώμης της ΕΛΤΕ για επιβολή προστίμων σε ελεγκτές που έγινε από την παρούσα κυβέρνηση με το Ν. 4649/2019 έδωσε λύση σε ένα μεγάλο πρόβλημα.

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι παρά τα προβλήματα όλη η αγορά έδειξε εμπιστοσύνη στο θεσμό του φορολογικού πιστοποιητικού το οποίο πρότειναν να έχει ένα περισσότερο θεσμικό ρόλο για τις επενδύσεις. Η αναμόρφωση της διαδικασίας άρθρου 38 ώστε να αντιμετωπίζει θέματα του Ν. 4174/2013 (tax avoidance), η μεγαλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων που προσφέρει το φορολογικό πιστοποιητικό, η εφαρμογή του ως προϋπόθεση για τον δείκτη ESG όταν αυτός νομοθετηθεί,η εφαρμογήνέων κίνητρων ώστε να επεκταθεί και σε μικρές επιχειρήσεις, η ενίσχυση του ρόλου της ΕΛΤΕ, η ετήσια επικαιροποίηση του προγράμματος, η αύξηση της βαρύτητάς του στην ανάλυση κινδύνου της ΑΑΔΕ, η μείωση του χρόνου έκδοσης διευκρινιστικών εγκυκλίων, η επιτάχυνση των ελέγχων, η μείωση του χρόνου παραγραφής,η επέκτασή του και σε επιστροφές φόρων, η μείωση του αριθμού των ελεγχόμενων χρήσεων και η καλύτερη επικοινωνία με την ΑΑΔΕ ήταν προτάσεις που διατυπώθηκαν στη συζήτηση οι οποίες θα συμβάλουν σε ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση του θεσμού του φορολογικού πιστοποιητικού.